Beth yw Quinoa?

Er bod gwinoa fel arfer yn cael ei ystyried fel grawn cyflawn (yn debyg i reis gwyn rheolaidd, reis brown a grawn eraill fel gwenith a haidd), mewn gwirionedd mae had, ond gellir ei baratoi fel grawn cyflawn fel reis neu haidd . Rhowch gynnig ar rysáit salad quinoa, neu weini chwistrellu llysiau dros quinoa wedi'i goginio yn hytrach na reis. Neu, os ydych chi'n chwilio am syniad brecwast syml, brotein uchel, cyfnewidwch eich blawd ceirch arferol ar gyfer rhywfaint o ffrogiau cwinoa , sy'n coginio mor gyflym.

Mae Quinoa yn grawn stwffwl i lawer o bobl am sawl rheswm:

Bydd gan ethnigwyr coginio ddiddordeb i wybod bod y cwinoa yn fwyd stwffwl am filoedd o flynyddoedd yn rhanbarth Andes De America fel un o ddim ond ychydig o gnydau yr hen Incas wedi'u tyfu ar uchder mor uchel.

Fel y cyfryw, cytunir i quinoa fod yn grawn hynafol - hynny yw, fe'i tyfir yr un ffordd nawr nawr yn flynyddoedd yn ôl.

Sut i Goginio Quinoa

Mae Quinoa yn hawdd iawn i goginio. Gallwch chi baratoi quinoa yn debyg i'r ffordd y byddech chi'n paratoi reis. Gorchuddiwch ef gyda broth dŵr neu lysiau a'i fudferu dros wres canolig nes ei fod yn feddal, tua 15 munud, gan roi cwpl cyflym iddo.

Neu, rhowch 1 rhan o quinoa i 2 ran o ddŵr yn eich popty reis.

Cynnwys Maeth Quinoa

Yn ôl CalorieCount, mae gan 1/3 cwpan o quinoa wedi'i goginio 160 o galorïau, 2.5 gram o fraster, 3 gram o ffibr a 6 gram o brotein.

Siopa i Quinoa

Siopwch am quinoa yn y bwndeli swmp neu ynys y pobi o siopau bwydydd naturiol, neu gallwch ddod o hyd iddi ar-lein. Mae mwy a mwy o groseriaid yn stocio quinoa y dyddiau hyn. Edrychwch ar yr eiliad bwydydd ethnig (weithiau mae'n nesaf i'r cwscws a haidd), neu efallai y byddwch chi'n ei chael yn agos at y reis a'r pasta.

Beth i'w wneud gyda Quinoa

Un o'r ffyrdd mwyaf poblogaidd o baratoi quinoa yw ychwanegu rhai llysiau a gwisgo i wneud salad cwinoa hawdd. Fe allech chi hefyd geisio cyfnewid reis gwyn ar gyfer quinoa ochr yn ochr ag unrhyw fath o droi ffrwythau llysiau, neu ei roi yn unrhyw ddysgl reis wedi'i ffrio . Mae Quinoa hefyd yn gwneud grawnfwyd brecwast poeth gwych, sy'n debyg i fawn ceirch. Dyma saith ffordd o fwyta quinoa ar gyfer brecwast a mwy o ffyrdd i goginio quinoa , gan gynnwys beth i'w wneud â quinoa sydd ar ôl .

Defnyddiwch quinoa mewn dim ond unrhyw rysáit sy'n galw am reis neu grawn cyflawn arall, fel saladau reis, ryseitiau cwscws neu pilafs. Fe allech chi geisio cadw rhywfaint o quinoa wedi'i goginio wrth law i fynd i salad, neu gadw rhywfaint o barod i fynd yn eich rhewgell i ychwanegu at rywbeth yn unig.

Hysbysiad: KEEN-wah neu KEE-nuh-wah