Sut i Wneud Blincrumbs Bread, Croutons, neu Briwiau Tostog

Ychwanegu Crunch i Casseroles, Soups, a Salads

Er y gallwch chi wneud briwsion bara sych heb eu tostio mewn menyn neu olew, mae'r cam hwn yn ychwanegu blas ac yn eu galluogi i gadw eu hegni yn hirach. Mae croutons a briwsion bara tost yn hawdd i'w gwneud gyda bara , rholiau, neu croissants dydd . Gweler sut i'w gwneud a'u defnyddio ar gyfer pob math.

Breadcrumbs Byw

Pan fydd briwsion bara wedi'u pobi yn ychwanegu lliw, gwead crunchy, a blas menyn. Defnyddir briwsion bara yn aml i brig casseroles, megis macaroni a chaws a chaserol ffa gwyrdd cheddar , lle maent yn cael eu hychwanegu at y brig cyn i'r caserwl gael ei roi yn y ffwrn a'r tost pan fydd y caserol yn cicio.

Ar gyfer defnyddiau eraill, megis ar lysiau, cawl neu salad, gallwch chi dostio'r briwsion bara wedi'u tostio ar y stovetop cyn eu defnyddio i ben y pryd.

 1. Torrwch neu dorri bara stondin neu ddydd i mewn i ddarnau llai a phwyswch yn fyr mewn prosesydd bwyd i wneud briwsion bras neu ddirwy.
 2. Os na fyddwch chi'n defnyddio'r briwsion bara ar unwaith, rhowch nhw mewn bag storio bwyd, ei selio, label gyda'r dyddiad, a rhewi.
 3. I wneud briwsion bara wedi'u bwyta, cymysgwch 1 chwpan o fraster bara meddal gyda 2 lwy fwrdd o fenyn wedi'i doddi. Trowch neu droi gyda fforc i wisgo'r briwsion yn fanwl gyda'r menyn wedi'i doddi. Os ydych chi'n eu hychwanegu at macaroni a chaws neu gaserol arall, ar y pwynt hwn gallwch eu rhoi ar ben y caserol.
 4. Er mwyn tostio'r bumiau bara meddal ar gyfer defnyddiau eraill, rhowch nhw mewn padell heb ei gwasgu dros wres canolig ar y stovetop. Coginiwch, gan droi'n gyson nes ei fod yn frown ac yn braidd braidd. Nawr maen nhw'n barod i frigio unrhyw ddysgl a byddant yn cadw eu crwnfa yn hirach na briwsion bara sych.

Brawcrumbs Bread Tost a Croutons

Gallwch ddefnyddio olew olewydd i wneud yr eitemau bara tost hyn. Byddant yn cadw eu crispness pan fyddant yn cael eu defnyddio mewn cawl, salad, neu fel breading. Dyma sut i'w gwneud:

 1. Tosswch ddarnau bara wedi'i dorri neu eu ciwbwrdd gyda thua 2 llwy fwrdd o olew olewydd ar gyfer pob 1 1/2 i 2 gwpan o fara.
 2. Rhowch nhw allan ar daflen pobi a'u taenellu'n ysgafn gyda halen kosher.
 1. Ar gyfer briwsion bara neu groutons wedi'u hamseru, chwistrellwch yn ysgafn â phowdryn arlleg a pherlysiau sych, megis ffleiniau basil neu bersli.
 2. Pobwch mewn ffwrn 350 F (180 C neu Gas 4) cynhesu am tua 10 i 15 munud.

Dyna'r diwedd os ydych chi'n gwneud briwsion ciwbig neu groutons. I wneud briwsion bara, trowch y darnau bara tostog yn y prosesydd bwyd nes eu bod yn diriog neu mor ddaear ag y bo'n well gennych. Mae briwsion bara wedi'u tostio'n dda yn gwneud lle gwych ar gyfer briwsion bara sych a brynwyd.

Gallwch ddefnyddio'r croutons ar saladau neu gawliau. Defnyddiwch y briwsion bara tost fel topio caserol, bridio, neu fel estynydd mewn cig bach neu fagiau cig.

Crostini

Mae crostini yn gyflym i'w gwneud ar gyfer gwaelod neu i fwynhau cawl neu salad. Dyma sut i'w gwneud:

 1. Torrwch fagedi bara Ffrengig mewn sleisenau tenau.
 2. Brwsiwch ddwy ochr y sleisys gydag olew olewydd a chwistrellu halen y môr a phupur du ffres.
 3. Pobwch mewn ffwrn 375 F (190 C neu Gas 5) cynhesu am tua 10 munud, gan droi'r crostini tua hanner ffordd drwy'r amser pobi.
 4. Chwistrellwch gyda chaws Parmesan wedi'i gratio, os dymunir.