Sut i Wneud Yakgwa, Cwcis Mêl Corea

Mae Yakgwa yn melys traddodiadol o Corea, ac fe'i siapir fel arfer i ryw fath o ddyluniad blodau os ydych chi'n ei brynu mewn siop. Mae wedi'i ffrio'n ddwfn a melys iawn, felly mae'n fwy o bwdin na chwci bob dydd, ac fe'i gwasanaethwyd yn draddodiadol mewn seremonïau, dathliadau, ac ar adegau arbennig.

Mae Yakgwa yn llythrennol yn golygu confection meddyginiaethol, gan fod 'yak' yn golygu meddygaeth ac mae 'Awa' yn golygu melysion / melys. Mae'r rhan feddyginiaethol yn cyfeirio at fêl , yn rhan bwysig o feddyginiaeth Corea traddodiadol.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Rhowch blawd mewn powlen fawr.
 2. Ychwanegwch olew sesame a'i gymysgu gyda'ch dwylo. Rhwbiwch y blawd rhwng eich dwylo a'ch bysedd i gyfuno.
 3. Mewn powlen arall, gwisgwch fêl, mwyn, a dŵr gyda'i gilydd.
 4. Ychwanegwch at gymysgedd blawd a chliniwch yn ofalus gyda'ch dwylo i ffurfio toes.
 5. Rhowch y toes mewn lapio plastig a'i neilltuo am 30 munud.
 6. Ar ôl 30 munud, ar wyneb arllwys, rhowch y toes i hanner modfedd o drwch.
 7. Torrwch y toes i mewn i stribedi un modfedd i wneud siapiau diemwnt neu betrylau. Neu dorri i mewn i siâp blodau.
 1. Rhowch dwll bach yng nghanol pob cwci.
 2. I wneud surop, rhowch syrup reis, mêl a sinsir mewn sosban dros wres canolig.
 3. Dewch â mwydryn ac yna ei dynnu'n syth o'r gwres.
 4. Arllwyswch i ddysgl betryal neu sosban pobi gwydr.
 5. Dewch â ffriwr neu sosban gadarn, gwaelod gwastad gydag olew, gan sicrhau nad yw'r olew yn mynd yn uwch na hanner uchder y pot.
 6. Gwreswch dros wres canolig nes bod tymheredd olew yn 212 F.
 7. Mewn llwythi bach, gollwng pasteiodion mewn olew a ffrio, gan eu troi'n ysgafn nes eu bod yn pwff ac arnofio (tua 4-5 munud).
 8. Nawr gwnewch wres yr olew i tua 300 F a pharhau i ffrio nes bod GWA'r yak yn troi brown euraid.
 9. Tynnwch yak GWA o olew a'i roi yn y dysgl gyda surop sinsir.
 10. Pan fydd pob un ohonynt wedi'u gosod yn y surop, trowch bob un drosodd unwaith eto fel eu bod wedi'u gorchuddio.
 11. Ewch yn y surop am ychydig oriau, ac yna ei dynnu gyda llwy slotio ar ddysgl arall gyda phathyn.
 12. Chwistrellu gyda chnau pinwydd a hadau sesame.

Ymchwil Diweddar i Fêl fel Meddygaeth:

Darganfu astudiaeth 2007 gan Goleg Meddygaeth Penn State, sy'n cynnwys 139 o blant, fod mêl gwenith yr hydd wedi perfformio'n well na'r gwrthsefyll peswch, dextromethorphan (DM), wrth gamddefnyddio peswch nos yn y plant a gwella eu cysgu. Roedd astudiaeth arall a gyhoeddwyd yn Pediatrics yn cynnwys 270 o blant rhwng un a phump oed gyda peswch yn ystod y nos oherwydd annwydion syml; yn yr astudiaeth hon, roedd y plant a gafodd ddau lwy de mêl 30 munud cyn y gwely, yn cwympo'n llai aml, yn llai difrifol ac yn llai tebygol o golli cysgu oherwydd peswch o'i gymharu â'r rhai nad oeddent yn cael mêl.Ffynhonnell: Rhwydwaith Mother Nature

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 447
Cyfanswm Fat 38 g
Braster Dirlawn 3 g
Braster annirlawn 26 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 81 mg
Carbohydradau 28 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 1 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)