Wyau Bacon Sbeislyd Benedict

Wyau Benedict ... gyda BACON ! Ni all wneud llawer gwell. Wel, os ydych chi'n defnyddio'r rysáit muffin Saesneg hon, gall! Mae'r hollandaise yn gyflym i chwipio gyda'i gilydd ac mae'n llawer gwell nag unrhyw gymysgedd hollandaise sych! Mae defnyddio cymysgwr trochi yn gwneud y hollandaise yn dod at ei gilydd yn gyflym ac yn ddidrafferth!

Mae'n bwysig gwneud pob rhan o'r Eggs Benedict mewn trefn benodol. Gwnewch yn siwr eich bod yn tostio mwdin y Saeson a choginio'r cig moch yn gyntaf a'u gosod o'r neilltu. Yna gwnewch y saws hollandaise a'i gadw yn orchudd tra byddwch chi'n pwyso'r wyau! Fel hyn, popeth fydd y tymheredd a'r cysondeb cywir pan fyddwch chi'n barod i ymgynnull!

Wyau Benedict yw'r rysáit amddifadedd penwythnos penwythnos! Mae'n cymryd ychydig o waith ac ychydig o driciau i wneud pob rhan, ond mae'n werth chweil a bydd yn creu argraff ar unrhyw un sy'n eistedd yn eich bwrdd! Os ydych chi'n cadw'r hollandaise yn gynhesach, fe allwch chi hefyd gael y babanod hyn yn rhan o ymlediad brunch!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Dechreuwch trwy wneud y Saws Hollandaise. Toddwch y menyn mewn sosban. Trowch y menyn yn y sosban nes nad yw'n ysgafnach.
  2. Rhowch y melyn wyau mewn cwpan sy'n union yn cyd-fynd â phennaeth eich cymysgwr trochi. Ychwanegwch y sudd lemwn a'r dŵr i'r cwpan. Trowch ar y cymysgwr trochi a dechrau arllwysio'r menyn i'r mwg tra bod y cymysgydd trochi yn parhau. Cymysgu nes bod y saws yn hollol esmwyth. Gwisgwch y saws poeth a'r halen i'w flasu. Storwch mewn pot bach mewn lle cynnes. Ni ellir ail-gynhesu'r Hollandaise, dim ond am gyfnod byr y cedwir yn gynnes!
  1. Nawr poio'r wyau! Boil pot o ddŵr. Ychwanegu'r wy i'r dŵr am oddeutu 20 eiliad, tynnwch a chracwch yr wy mewn powlen fach. Trowch y dŵr mewn cynnig cuddio. Arllwyswch yr wy i lygad y swirl. Parhewch i droi'r dŵr fel bod y gwyn wy yn tyfu o amgylch y melyn. Coginiwch am tua 1 1/2 munud neu hyd nes y bydd y gwyn yn edrych. Tynnwch â llwy slotio yn ofalus a'i le ar dywel papur sych a'i orchuddio i gadw'n gynnes. Ailadroddwch gyda'r wyau eraill.
  2. Torrwch y bacwn wedi'i goginio yn stribedi llai, rhowch nhw ar ben pob hanner y muffin tost Saesneg. Ar ben pob mwdin gydag wy wedi'i bywio. Mae llwy yn gorwedd dros ben pob un ac yn chwistrellu cywion. Ychwanegwch saws poeth os dymunwch!
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 1266
Cyfanswm Fat 115 g
Braster Dirlawn 65 g
Braster annirlawn 35 g
Cholesterol 885 mg
Sodiwm 1,258 mg
Carbohydradau 29 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 32 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)