10 Top Tips ar gyfer Gwneud y Cwcis Gorau

Mae gwneud cwci yn gelf a gwyddoniaeth. Bydd y deg awgrym uchaf yma ar gyfer gwneud y cwcis gorau yn eich gwneud yn well baker!

Yn draddodiadol, mae cwcis yn eithaf syml, oherwydd hyd at ganol yr 20fed ganrif, cedwir siwgr gwyn a blawd gwyn 'ar gyfer cwmni yn unig'. Mae cwcis siwgr , Cacennau Te Mecsicanaidd , a Chyflwyniadau Roll Out i gyd yn defnyddio yr un toes yn bôn, gan gyfrannau amrywiol o gynhwysion ychydig. Oherwydd bod y cwcis hyn mor syml gydag ychydig iawn o wallau, mae'n rhaid i chi ddilyn y cyfarwyddiadau yn ofalus a dilyn yr awgrymiadau hyn a fydd yn helpu i sicrhau bod eich cwcis yn y gorau erioed.

Darllenwch drwy'r erthygl, dewiswch ddewis braf o Fy Rysáit My Cookie a dechrau pobi!

Y Deg Deg Syniad ar gyfer Gwneud y Cwcis Gorau

 1. Mesurwch Feir yn gywir!
  Dyma'r tip pwysicaf i unrhyw baker. Bydd ychwanegu gormod o flawd yn gwneud eich nwyddau pobi yn galed ac yn sych. A gwnewch yn siŵr peidio â gor-weithio'r toes; cymysgwch nes bydd y blawd yn diflannu. Roeddwn i'n gwylio Bobl Eidaleg ar y Rhwydweithiau Bwyd, sioe yr wyf wrth fy modd, ac un o westeion Giada wedi dod â Chyfarchion Mint Siocled i gyfnewid cwci. Gallaf ddweud wrth edrych y cwci pan dorrodd hi'n agored bod gormod o flawd yn cael ei ddefnyddio; roedd yn sych ac yn galed.
 2. Lleihau'r Blawd gan tua 3 Llwy Bwrdd i 1/4 Cwpan
  Rwy'n hoffi lleihau faint y blawd yn y rhan fwyaf o ryseitiau cwci gan ychydig lwy fwrdd, hyd at 1/4 cwpan i wneud y cwcis mwyaf tendr nad ydynt yn sychu hyd yn oed ar ôl sawl diwrnod. Er mwyn gallu trin y toes, gweler y tip nesaf:
 3. Cwch y Dough Cyn Pobi
  Mae olchi'r toes yn helpu toes meddal i gadw eu siâp ac yn gwneud y toes yn haws i weithio gyda nhw. Rwy'n darganfod bod oeri y toes yn gwella'r blas ac yn caniatáu i'r toes ymlacio ychydig.
 1. Defnyddiwch Pin Rholio Silicon
  Gyda'r pin dreigl newydd hwn, ni fydd yn rhaid i chi ddefnyddio cymaint o flawd wrth gyflwyno toesau a bydd eich cwcis yn fwy tendr. Gallwch hefyd brynu Pin Rholio Marmor a'i losgi i gadw'r toes yn oer wrth i chi weithio gydag ef. Neu defnyddiwch gorchudd a brethyn rholio. Ni fydd yn rhaid i chi ddefnyddio cymaint o flawd gyda'r ategolion brethyn hyn. Rhowch blawd yn y gorchudd pinnau rholio (a elwir hefyd yn blinc) a'r brethyn a roddir ar yr wyneb gwaith, ac ni fydd y toes yn cadw. Bydd defnyddio cyfuniad o siwgr powdr a blawd i lywio'r arwyneb gwaith hefyd yn helpu i gadw'r cwcis yn fwy tendr. Hefyd, meddyliwch am brynu Rolling Pin Rings eich bod yn lapio o amgylch y pin, felly mae eich toes yn drwch hyd yn oed a phob cwcis yn pobi ar yr un pryd.
 1. Defnyddiwch Thermomedr Ffwrn
  Gwnewch yn siŵr fod eich ffwrn yn gywir gyda thermomedr, yna coginio cwcis mewn tymheredd ychydig yn is. Bydd y cyfarwyddiadau ar gyfer eich stôf neu'r ffwrn yn dweud wrthych sut i addasu'r gwres os oes angen. Mae gen i ffwrn ddigidol, felly pan fydd rysáit yn galw am ffwrn 350 gradd F, rwy'n gosod y tymheredd i 345 gradd F. Mae'r gostyngiad bach hwn mewn tymheredd yn sicrhau na fydd y cwcis yn gorbwyso ac yn gorwagio, yn enwedig ar y gwaelod. Gyda phob swp o chwcis, bydd yr amser pobi yn cael ei leihau oherwydd y lleithder cynyddol yn y ffwrn o'r cwcis.
 2. Gwenyn Melyn Yn gywir
  Mae'n anodd ysgogi menyn yn iawn mewn ffwrn microdon; Yn rhy aml mae rhan o'r menyn yn toddi, a fydd yn newid strwythur y cwcis. Mae menyn a siwgr yn ffurfio strwythur sylfaenol y cwcis; mae'r siwgr yn torri pocedi aer bach i'r menyn, sy'n cael eu sefydlogi gan y blawd ac yn llawn C02 o'r powdr pobi. Symud menyn wrth ei osod yn sefyll ar dymheredd yr ystafell am ychydig oriau. Gallwch hefyd groesi'r menyn i mewn i bowlen, yna bydd yn meddalu mewn ychydig funudau.
 3. Rhewi Dough
  Mae gwneud a rhewi toes cyn hynny, nid yn unig yn arbedwr gwych, ond mae'n gwella gwead y cwcis. Mae cwcis bocsys ice yn cael eu siapio i mewn i log, wedi'i lapio, a'u hoeri neu eu rhewi nes ei bod hi'n amser i bobi. Gallwch chi fasio toes cwcis mewn peli a rhewi; pobi o'r wladwriaeth wedi'i rewi, gan ychwanegu ychydig funudau i'r amser pobi. Mae'r dechneg hon hefyd yn eich galluogi i wneud yr holl toes un diwrnod, yna cymerwch ddiwrnod arall am y rhan hwyl: pobi ac addurno!
 1. Defnyddio Cynhwysion Ffres
  Gwnewch yn siŵr bod eich holl gynhwysion yn ffres. Prynwch powdr pobi a soda pobi, fanila a sbeisys, blawd a siwgr. Nid yw'r rhan fwyaf ohonom yn pobi yn aml yn ystod y flwyddyn, ac mae'n bet da bod eich cynhwysion yn fwy na blwyddyn. Rydych chi'n rhoi llawer o ymdrech a'ch calon i'r cwcis hyn: dechreuwch gyda'r cynhwysion gorau!
 2. Amseroedd Pobi
  Rwy'n gosod yr amserydd am 2-3 munud yn llai na'r amser coginio y gofynnwyd amdani yn y rysáit. Rwy'n cymryd y cwcis o'r ffwrn yn union wrth iddyn nhw ddechrau edrych arno oherwydd bydd y gwres gweddilliol o'r daflen goginio yn parhau i bobi'r cwcis. Hefyd, mae cwcis ychydig o dan brawf yn fwy tendr a llaith.
 3. Mae Taflenni Coginio wedi'i Inswleiddio a Choginio'n Dod o hyd
  Rwy'n addo'r taflenni inswleidd a roddodd fy nghwaer i mi am y Nadolig. Un o'r problemau mwyaf gyda thoesau cain yw y gallant fynd yn rhy brown ar y gwaelod. Mae taflenni wedi'i inswleiddio yn rhwystro hynny fel bod eich cwcis yn troi'n berffaith bob tro. Ac mae defnyddio sgwtsi cwci yn golygu bod eich cwcis i gyd yn union yr un maint.

Nawr eich bod chi'n arbenigwr cwci, mwynhewch yr amser rydych chi'n ei wario yn y gegin gyda theulu a ffrindiau, yn pobi cwcis gwych.