Bannau Spinach wedi'u Pobi Gyda Chaws Parmesan

Mae'r peli sbigoglys hyn yn hawdd eu gwneud a'u pobi, ac maent yn hynod o flasus! Mae caws Parmesan , briwsion bara, ac wyau ymhlith y cynhwysion. Gwnewch nhw a'u gwasanaethu fel blasus neu eu gwasanaethu fel peliau cig di- gig gyda saws spaghetti a marinara am bryd bwyd di-gig ardderchog. Bydd hyd yn oed y plant yn eu caru nhw!

Mae eu rhoi mewn briwsion bara iawn yn rhoi cotio allanol sych iddynt, sy'n braf os ydych chi'n eu gwasanaethu fel bwyd bys.

Gweini gyda mwstard graenog, saws marinara, mayonnaise chipotle , neu mwstard a dipio mayonnaise .

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Coginiwch y sbigoglys yn dilyn cyfarwyddiadau'r pecyn. Drainiwch y sbigoglys mewn colander, gan bwyso (bydd yn boeth, felly defnyddiwch bowlen neu gwpan) i wasgu cymaint â'r hylif â phosib.
  2. Mewn powlen fawr, cyfunwch y sbigoglys cynnes gyda'r menyn meddal. Ychwanegwch y briwsion stwffio, caws Parmesan, a nionod pysgod; cymysgu'n dda. Ar y pwynt hwn, cyn i chi ychwanegu'r wyau, blasu ac ychwanegu halen, i flasu, ynghyd â'r pupur a'r nytmeg. Bydd faint o halen yn dibynnu ar halenwch y briwsion stwffio.
  1. Mewn powlen fach, gwisgwch yr wyau'n ysgafn. Ychwanegwch yr wyau i'r gymysgedd sbigoglys; cymysgu'n drylwyr. Rhowch y gymysgedd am oddeutu 30 munud.
  2. Cynhesu'r popty i 350 F (180 C / Nwy 4). Llinellwch daflen pobi mawr gyda phapur perffaith neu ei chwistrellu gyda choginio heb ei gasglu neu chwistrellu pobi.
  3. Gan ddefnyddio llwy de gron neu sgwâr cwci bach, siapio'r gymysgedd spinach i beli bach. Os yw'r gymysgedd yn glynu at eich dwylo, yn eu taithu â dŵr wrth i chi weithio.
  4. Rhowch y briwsion bara yn sych mewn plât neu bowlen, os ydych chi'n defnyddio, Rholiwch y peli yn y briwsion bara nes eu bod wedi'u gorchuddio'n ysgafn.
  5. Trefnwch y peli sbigoglys ar y taflenni pobi wedi'u paratoi. Gadewch tua 1/2 modfedd rhwng y peli (nid ydynt yn lledaenu).
  6. Pobwch yn y ffwrn gynhesu am tua 15 i 20 munud, neu hyd nes bydd y teimlad yn gadarn i'r cyffwrdd.
  7. Os ydych chi'n eu gwasanaethu fel blasus, cadwch nhw'n gynnes ar hambwrdd cynhesu, mewn gweinydd bwffe, dysgl gwisgo, neu goginio araf.

Amrywiadau

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 64
Cyfanswm Fat 5 g
Braster Dirlawn 2 g
Braster annirlawn 2 g
Cholesterol 28 mg
Sodiwm 109 mg
Carbohydradau 3 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 2 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)