Bara Banana Hawdd Crockpot

Er bod hwn yn rysáit gogwydd araf, nid oes llawer o amser coginio wedi'i ychwanegu at wneud y darn hwn o fara banana. Mae'r rysáit blasus hon yn berffaith os nad oes gennych fynediad i ffwrn, mae'n rhy boeth, neu am ba resymau y byddai'n well gennych ddefnyddio Crockpot .

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Trowch y crockpot ar fewnosodwr gwneuthurwr pren a blawd neu gynhwysydd 2 bunt.
  2. Cymysgwch flawd, pobi soda a halen mewn powlen canolig. Ychwanegu cnau a'u neilltuo.
  3. Mewn powlen arall, menyn hufen gyda siwgr. Ychwanegwch wyau, un ar y tro. Ychwanegu llaeth a vanilla. Cymysgwch yn gyfan gwbl.
  4. Ewch i mewn i bananas nes cymysgu'n dda.
  5. Ychwanegwch gymysgedd blawd yn raddol. Cychwynnwch hyd nes cyfunwch.
  6. * Rhowch fewnosod i mewn i crockpot. Ychwanegwch batter yn ofalus. Clawr.
  1. Rhowch glic ar y crockpot a'i bobi am 2 i 3 awr neu hyd nes y gwneir. Gwnewch yn siŵr peidio â gwirio ar fara nes ei fod wedi'i goginio o leiaf 2 awr.
  2. * Os ydych chi'n defnyddio cynhwysydd metel arall, rhowch rac neu ffoil alwminiwm crwmp ar waelod y crockpot. Rhowch y cynhwysydd ar y brig. Ar ôl ychwanegu swmp, cynhwysydd uchaf gyda sawl tyweli papur. Gwnewch yn siŵr bod y llain crockpot yn rhydd ac yn pobi am gyfnod rheolaidd o amser.

Ryseitiau a Chynghorau Bara Cyflym

Bara Zucchini
Bara Bara Tatws
Bara Cnau Coco
Bara Bwmpen Gorau'r Byd
Bara Gellyg Sinsig Sbeislyd