Bara Bara Gig Grain 100% - Bara Grain Gyfan o Scratch

Mae'r bara hwn yn seiliedig ar y rysáit Bread Oatenal arall hwn yn y casgliad hwn. Rwy'n tweaked y rysáit tra'n rhyddhau syniadau gan feicwyr meistr yn rhydd ac fe ddaeth taf bach i fyny gyda blas gwych a chrwst crunchy.

Yn gwneud un, 600 gram o daf (1 lb, 5 oz.). Gallwch ddyblu'r rysáit hwn, ond cadwch y torth yr un maint oherwydd bod y bara yn wlyb iawn.

Amser paratoi: Dechreuwch ar ôl cinio y noson o'r blaen, byddwch yn pobi y lol y prynhawn nesaf.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. M ix ceirch a blawd gwenith gyfan mewn powlen. Ychwanegwch y dŵr berwi a'i droi. Ewch yn y mêl, y melas, yr olew a'r halen, a gadewch i oeri i fod yn wenog (tua 1/2 awr neu fwy). Mae'n iawn os yw'n dymheredd ystafell hefyd.
 2. I'r bowlen, ychwanegwch y llwy de 1/4 o burum syth, y dŵr ychwanegol ac un cwpan o flawd gwenith cyfan. Yma, fe wnes i ddefnyddio blawd gwenith cyflawn o King Arthur. Cnewch nes bod y blawd yn wlyb a bod y toes yn homogenaidd.
 1. Ychwanegwch fwy o flawd, dau lwy fwrdd ar y tro a'i droi nes bod ffurfiau toes cadarn ond gludiog. Cnewch yn y bowlen pan fo'r toes yn rhy gaeth i lwy. (Roedd y toes yn dal yn gludiog pan roddais i mewn i fwrdd ysgafn, ond gwlywais fy nwylo â dŵr oer a gallaf ei drin.)
 2. Patiwch y toes mewn petryal uchel un modfedd. Gludwch trwy blygu'r toes i mewn i drydydd (fel llythyr) ac yna ei blygu neu ei dynnu yn ôl i betryal. Peidiwch â throi'r toes 90 gradd. Rydych chi eisiau i'r llinynnau glwten llinyn i fyny mewn rhesi syth, sy'n ddigon caled gyda'r holl bran ceirch a gwenith hwnnw.
 3. Dylech ei blygu ddwywaith yn fwy, yna llwch â blawd a'i orchuddio â lliain glân ar y bwrdd mewn lle oer yn y gegin. (Fe'i adawodd o 5 pm tan 9 pm, ac fe'i plygu 2 fwy o weithiau ar gyfnodau dwy awr.)
 4. Ar ôl 3-4 awr ar dymheredd yr ystafell, casglwch y toes annisgwyl i mewn i bêl, lapio mewn lapio plastig a'i le mewn bowlen yn yr oergell. (Arhosodd fy muses yno am 16 awr).
 5. Cymerwch toes allan o oergell a phlygu 2 gwaith ar fwrdd fflyd. Gadewch i chi godi nes y bydd y oeri yn dod oddi ar y toes a'ch bod yn ei weld yn dod yn fwy o faint.
 6. Ffurfwch ffurf siâp (rownd) neu ystlum (hir), gan dynnu'r toes o'r brig i'r llawr a phinsio ar gau ar y gwaelod. Oherwydd y blawd ceirch, ni fydd hyn yn llyfn ac mae'r toes yn dal yn gludiog ar hyn o bryd.
 7. Rhowch y toes, ochr ben i lawr, mewn powlen (neu ar y daflen pobi) gyda chwpan chwarter o fawn ceirch ynddi a chôt gyda blawd ceirch. Gadewch i brawf basio (yma, fy bowlen lysiau Corning-wart fy dau chwart) hyd nes y bydd yn codi, tua 2 awr. Ar ôl yr awr gyntaf, trowch ar y ffwrn i wresogi i 450F, yn ddelfrydol gyda cherrig pobi.
 1. Trowch y daflen allan i ddarn bach o bapur perffaith neu grychenydd poteli ffwriog. Slashiwch frig y borth gyda llafn razor miniog. (Rwyf wedi torri mewn patrwm sgwâr.)
 2. Rhowch y daflen yn y ffwrn ar y garreg corn neu garreg wedi'i ffynnu â blawd a'i droi i lawr i 400F. Pobwch am 30-40 munud, neu hyd nes bydd y tymheredd mewnol yn cyrraedd 190F.

Nodyn : Crëir y crwydrau caled yr ydych yn eu caru â steam. Gallwch greu stêm yn y ffwrn am y 5 munud cyntaf. Cynhesu hen sosban rostio ar y rac islaw'r garreg ac arllwys 2 gwpan o ddŵr berwedig ynddi yn union ar ôl i chi roi'r bara yn y ffwrn.

Rhowch ddŵr chwistrellu ochrau'r popty gyda botel sgwâr ddwy neu dair gwaith yn y 5 munud cyntaf. Trowch y ffwrn i lawr i 400F a chogwch am 30 munud neu fwy, nes bod y tymheredd mewnol yn cyrraedd 190F.

Mae'r bwa yn sychu'n sych, felly gadewch i'r bara fod yn oer am o leiaf 2 awr cyn ei dorri neu efallai y bydd yn ymddangos yn gummy y tu mewn.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 40
Cyfanswm Fat 1 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 188 mg
Carbohydradau 8 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 1 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)