Rysáit Copycat ar gyfer Bara Sychu Bwydydd Cyfan

Mae'r rysáit bara hwn wedi'i lwytho â hadau a grawn cyflawn. Gyda gwead cŵn a blas ychydig o gnau, mae'n debyg iawn i'r Bara Syed a werthir yn archfarchnad Bwyd Gyfan yn yr Unol Daleithiau.

Bonws arall: Gellir ei bobi mewn dim ond un diwrnod, sy'n ei gwneud yn gyflymach na'r rysáit bras blasus hwn sydd hefyd yn flasus.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Nodiadau: Gwneir gwenith gwenith cyflawn, gwyn gyda grawn cyflawn o wenith lliw golau, caled, gaeaf. Mae'n blasu'n llai llachar na blawd gwenith cyflawn "coch" ac mae'n ymddangos ei fod yn codi'n well.

Gwnewch y sbwng yn gynnar yn y dydd a'i adael i eistedd allan ar dymheredd yr ystafell am 4 i 8 awr. Gallwch hefyd ei wneud cyn i chi fynd i'r gwely, yna gorffen y bara y bore nesaf.

Argymhellir defnyddio dŵr potel neu ddŵr wedi'i hidlo ar gyfer pobi bara.

Gwelwch fwy am ddechlorination yma.

Gwnewch y sbwng

 1. Os ydych chi'n defnyddio burum ar unwaith, ei droi'n y blawd, yna ychwanegwch y dŵr a'r cymysgedd. Os ydych chi'n defnyddio burum sych yn rheolaidd, cymysgwch y llwy de 1/4 gydag ychydig lwy fwrdd o'r dŵr nes bydd y burum yn diddymu, yna cymysgu mewn 3 cwpan o flawd.
 2. Yn y naill ffordd neu'r llall, trowch nes bod y toes yn ffurfio batter trwchus iawn, gorchuddiwch a gadewch iddo godi am 4 awr neu fwy ar dymheredd yr ystafell. Dysgwch fwy am burum sych gweithredol yn erbyn y fan yma.

Hadau Tost

 1. Rhowch y melin, y hadau blodyn yr haul a'r pepitas rydych chi'n eu defnyddio mewn sgilet poeth, sych a thostio 5 - 7 munud nes eu bod yn dechrau popio, gan droi'n aml. Y peth gorau yw peidio â gadael yr ystafell wrth berfformio'r driniaeth hon, ac mae hadau'n llosgi'n gyflym iawn.
 2. Tynnwch o'r gwres ac oer i dymheredd yr ystafell.

Cymysgwch Das Terfynol

 1. Pan fydd eich sbwng wedi codi ac yn dangos swigod bach dros yr wyneb, ei droi i lawr.
 2. Diddymu'r 1 llwy de o feist mewn tua 2 llwy fwrdd o ddŵr.
 3. Mewn powlen ar wahân, cymysgwch fêl, molasses ac olew at ei gilydd. Cychwynnwch mewn burum wedi'i ddiddymu a grawnfwyd 10-grawn. Gall hefyd fod yn 7 grawn grawnfwyd neu grawnfwyd grawn arall o'ch dewis.
 4. Ychwanegu sbwng, 1/4 cwpan o flawd, blawd, halen a gwenith hanfodol. Cymysgwch nes bod y toes yn dod at ei gilydd i ffurfio bêl.
 5. Gludwch am 5 i 10 munud, gan ychwanegu blawd nes bod y toes ychydig yn gludiog. Clymu neu glinio yn yr hadau tostio a'r hadau pabi, os ydynt yn defnyddio. Addaswch gysondeb toes gyda blawd neu ddŵr bach yn ôl yr angen.
 6. Casglu toes i mewn i bêl gyda dwylo gwlyb a'i le mewn bowlen glân, wedi'i oleuo, gan droi unwaith i wisgo. Gorchuddiwch bowlen a gadewch iddo godi tymheredd yr ystafell nes ei ddyblu yn y swmp.

Siap Terfynol a Chodi

 1. Cynhesu'r popty i 450 ° F.
 2. Trowch allan i fwrdd ysgafn a throi i mewn i betryal. Plygwch mewn trydydd, yna plygu'r ochr arall, arddull llythyr, dros y cyntaf. Brwsiwch yr holl blawd dros ben. Rhowch y dafl i siâp hir, torpedo a'i le ar banein â phapur gyda phapur.
 3. Dewisol: Gwisgwch y top gyda blawd neu chwistrellu gwyn wy, ei brwsio a'i addurno â mwy o hadau.
 4. Gorchuddiwch fara bara gyda lapio plastig a gadewch iddo godi am 30 munud. Slash y brig gyda llafn razor sydyn neu gyllell sarhaus.

Pobi

 1. Bacenwch am 10 munud gan ddefnyddio steam , yna cwtogwch y tymheredd i 400 ° F a chogwch am 30 i 40 munud arall, neu hyd nes bod tymheredd mewnol y bara o leiaf 190 ° F.
 2. Mae'r bara hwn yn gor-frownio'n hawdd, oherwydd y mêl ac, os yw'n defnyddio, yr hadau sy'n addurno'r pa. Os yw'r bara yn brownio hefyd, llawer, lleihau tymheredd y popty i 350 ° F a bara babell gyda ffoil alwminiwm.
 3. Gadewch y bara yn oer ar rac i ganiatáu llif yr aer o'i gwmpas, yna torrwch.

Fe allwch chi ddisodli hanner y blawd gwenith gyfan gyda blawd pwrpasol a bydd y borth yn codi ychydig yn fwy. Yn y naill ffordd neu'r llall, mae'r mochyn yn gogwyddus ac yn melys.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 145
Cyfanswm Fat 8 g
Braster Dirlawn 1 g
Braster annirlawn 3 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 362 mg
Carbohydradau 16 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 3 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)