Bara Haden Almaenig - Dreikernebrot

Mae'r bara hwn yn drwchus gyda hadau a daioni grawn cyflawn. Mae'n gallu bodloni'ch anhwylderau ar gyfer bara dwys, gwyn Almaeneg. Mae'n gwneud defnydd o fwydo a eplesu dros nos i ddatgloi cymaint o flas allan o'r blawd â phosib.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Dechreuwch y bara y noson cyn i chi ei goginio. Dewch â phob cynhwysyn i dymheredd ystafell. Yn y cymysgedd powlen gyntaf y 5 cynhwysyn cyntaf (Dough 1) hyd nes y bydd peli meddal yn ffurfio.
 2. Ar gyfer yr ail fowlen, cymysgwch y cynhwysion sych ynghyd â'r blawd nes y gellir ffurfio pêl toes. Gadewch am 2 funud, gadewch iddo orffwys a'i glinio eto gyda dwylo gwlyb. Bydd y "sbwng" hwn yn codi ychydig cyn bore. Dylai'r toes hon fod yn daclus.
 1. Dylech lapio toes 1 mewn lapio plastig a gadael ar eich bwrdd dros nos. Rhowch toes 2 mewn powlen wedi'i oleuo, gorchuddiwch â lapio plastig felly nid yw'n sychu ac yn rheweiddio dros nos.

I wneud y toes gorffennu:

 1. Yn y bore, tynnwch toes 2 o'r oergell o leiaf awr cyn ei ddefnyddio. Torrwch neu bennwch y ddau does i mewn i nifer o ddarnau a gosodwch gyda'i gilydd mewn powlen.
 2. Chwistrellwch gyda'r 6 llwy fwrdd ychwanegol o flawd. Ychwanegwch yr hadau sesame, blodyn yr haul a phwmpen, ynghyd â'r halen, y burum (fe allwch feddalu mewn 1 llwy fwrdd o ddŵr os nad yw'n burum "ar unwaith") a mêl a chliniwch at ei gilydd am tua 5 munud.

  Dylech gael toes homogenaidd erbyn diwedd y cymysgedd hwn (gellir gwneud hyn gyda chymysgydd stand a bachyn toes). Os yw'n rhy gludiog (peidio â dod oddi ar eich dwylo neu'ch llwy), efallai y byddwch chi'n ychwanegu ychydig o flawd, ond gan fod blawd gwenith cyflawn yn dal llawer o ddŵr, ceisiwch ychwanegu cyn lleied ag y bo modd.
 3. Trowch allan ar fwrdd ysgafn a chwythu am 3 munud. Gadewch i chi orffwys 5 munud. Dylai'r toes fod yn gadarn ond ychydig yn daclus (yn sefyll i ddwylo ychydig).
 4. Ar ôl 5 munud, clymwch eto am 1 funud, ffurfiwch i mewn i bêl, rhowch mewn cynhwysydd glân a gorchuddiwch â thywel dysgl i adael.
 5. Gadewch i chi godi ar dymheredd ystafell 1-2 awr, neu hyd nes y codwyd yn dda (bron dyblu). Rwy'n cadw fy nhŷ yn 58 ° F yn y gaeaf, felly fe gymerodd fy nhreth o gwmpas 4 awr.
 6. Am lwch aelwydydd sydd wedi'i sefyll yn annibynnol, siâp i siâp crwn neu hirgrwn (peidiwch â chlinio eto neu byddwch yn tynnu aer), tynnwch wyneb y toes o'r top i'r gwaelod, a phinsiwch y toes a gaewyd ar y gwaelod. Rhowch ar daflen goginio wedi'i lapio. Addurnwch y brig os dymunwch (gwlyb gyda dŵr i gadw hadau pabi, hadau sesame neu wenith wedi'i gracio i borth) a gadewch iddo godi nes nad yw'r dafad yn eithaf dyblu. Bydd hyn yn cymryd 60 munud i 2 awr.
 1. Tua 20 munud cyn i chi ei bobi, dechreuwch gynhesu'ch popty i 500 ° F. Am borth rhad ac am ddim, rhowch hen sosban alwminiwm ar y rac isaf a'ch rac pobi ar y lefel nesaf i fyny. Gweler yr erthygl hon ar ddefnyddio steam yn eich ffwrn am ragor o wybodaeth.
 2. Arwyneb slash o fara gyda llafn razor miniog neu gyllell miniog iawn i tua 1/4 modfedd o ddyfnder.
 3. I bobi, rhowch daflen cwci yn y ffwrn, tynnwch rac y gwaelod gyda hen badell allan ac arllwys tua 2 cwpan o ddŵr i mewn iddo. Caewch yn gyflym. Os oes gennych chi botel chwistrellu gyda dŵr, ffwrn agored ar ôl 3 a 6 munud a rhowch 10 chwistrell gyflym i furiau'r ffwrn. Trowch y ffwrn i lawr i 450 ° F ar ôl 10 munud a phobi am 30 i 40 munud arall, neu nes bod tymheredd mewnol y bara yn cyrraedd 200 ° F.
 4. Gadewch y toaf i oeri yn llwyr cyn ei sleisio neu bydd yn dal yn wlyb ar y tu mewn.