Beth yw Bwyd Kosher?

Bwyd Kosher yw bwyd a baratowyd yn unol â Deddfau Deietegol Iddewig .

Er bod Deddfau Deietegol Iddewig yn tarddu o'r Beibl (Leviticus 11 a Deuteronomy 17), cawsant eu codau a'u dehongli dros y canrifoedd gan awdurdodau cydberthol. Yn eu cyfreithiau Diwydiannol Iddewig mwyaf sylfaenol, modern y dydd. Dyma hanfodion Kosher, yn ôl y Torah:

Esblygiad Modern Kashrut

Yn yr un modd, mae arferion kashrut (kosher) wedi esblygu mewn ymateb i newidiadau yn y diwydiant bwyd, bywyd cymunedol Iddewig a diwylliant y byd.Roedd twf prosesu bwyd cymhleth, diwydiannol, cyrchu cynhwysion rhyngwladol a ffurflenni cynnyrch perchnogol yn paratoi'r ffordd ar gyfer asiantaethau ardystio kosher heddiw.

Mae asiantaethau Kashrut yn pennu statws kosher o fwydydd parod ac yn goruchwylio prosesau gweithgynhyrchu i sicrhau bod cynhyrchion ardystiedig yn cadw eu statws kosher.

Mae labeli ardystio Kosher wedi'u hargraffu ar becynnau bwyd yn cynorthwyo defnyddwyr sy'n ceisio kosher wrth lywio'r farchnad fwyd.

Diffiniadau gwahanol o Kosher Exist

Wrth i Iddewon fyw mewn traddodiadau bwyd a mabwysiadu o wahanol wledydd ledled y byd ac fel enwadau gwahanol o Iddewiaeth a ddatblygwyd, mae diffiniadau Iddewig o kosher wedi dod yn fwy amrywiol dros amser.

Mae yna wahanol ddiwylliannau ethnig Iddewig, canghennau gwahanol o fewn Iddewiaeth, ac amrywiol awdurdodau sy'n ardystio kosher Iddewig yn yr Unol Daleithiau sy'n ardystio kosher yn seiliedig ar reolau sy'n amrywio o ryddfrydol i geidwadol.

Bwydydd Kosher Chwilio gan Ddim-Iddewon

Ar ben hynny, yn ddiweddar, mae pobl nad ydynt yn Iddewon wedi dod â mwy o ddiddordeb mewn bwyd kosher . Gall Mwslemiaid, sy'n cyfrif am 16% o'r farchnad kosher US $ 100 biliwn y flwyddyn, brynu cynnyrch bwyd kosher oherwydd ei fod yn cyd-fynd â chyfreithiau dietegol y Quran o halal .

Ac efallai y bydd pobl sy'n ymwybodol o iechyd yn prynu rhywbeth yn ôl oherwydd eu bod yn credu ei fod yn iachach ac yn fwy diogel o ganlyniad i'r goruchwyliaeth ychwanegol. Mae rhesymau crefyddol, diwylliannol, iechyd ac ansawdd amrywiol yn sbarduno eu diddordeb mewn a lliwio eu diffiniadau o kosher.

Diystyru Bwyd Kosher

Cofiwch nad yw kosher yn arddull coginio . Gall pob bwyd -addiaidd, Tsieineaidd, Ffrangeg, ac ati- fod yn gosher os yw'n barod yn unol â chyfraith Iddewig.

Yn syml, oherwydd nad yw prydau'n gysylltiedig â bwydydd Iddewig - nid yw pinnau, bageli, blintzes a chawl matzah - yn golygu ei fod yn gosher os na baratowyd yn unol â chyfraith kosher.

Pan fydd bwyty yn galw'i hun "kosher-style," gofalwch. Fel rheol, mae'n golygu bod y bwyty yn gwasanaethu'r bwydydd Iddewig traddodiadol hyn, ond nad ydynt yn fwy na thebyg.