14 Ffordd Fawr i'w Defnyddio Coleslaw

Cwblhewch Eich Pêl neu Rhyngosod Gyda Tangy, Coleslaw Rhyfeddol

Nid oes dysgl na salad mor eithaf mor hyblyg â choleslaw. Gall salad bresych tangio gasglu cinio neu barbeciw bob dydd a'i droi'n rhywbeth anhygoel. Nid yn unig ydyw'n flasus yn cael ei weini ochr yn ochr â llestri arall, ond mae coleslaw hefyd yn gwneud pwysau blasus ar bob math o frechdanau, o bysgod ffres a tacos i gŵn poeth a byrgyrs.

Mae Coleslaw hefyd yn hawdd ar y gyllideb. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw pen bresych, rhywfaint o wisgo, a rhai sesiynau tymhorol syml i wneud llaeth blasus. Er eich bod yn gallu taflu bowlen o fwynhau blasus gyda'i gilydd mewn munudau, gellir paratoi ar gyfer y slaw mwyaf blasus o leiaf ychydig oriau ymlaen llaw. Yn gyntaf, taflu pen bresych wedi'i dorri gyda 2 lwy fwrdd o halen. Rhowch ef mewn colander yn y sinc a gadael iddo sefyll am awr neu ddwy. Rinsiwch y bresych ac yna'n sych. Tosswch y bresych gyda'ch hoff ddillad a thymheredd; ei wasanaethu ar unwaith neu-well eto - gadewch iddo oeri am awr neu ddwy cyn ei weini.

Fodd bynnag, nid oes raid i Slaw gael ei gyfyngu i bresych; gellir ei wneud gyda llysiau eraill hefyd. Defnyddir brocoli, radicchio, bresych porffor a moron wedi'u torri'n aml mewn slaw. Mae gwisgoedd yn hyblyg hefyd. Defnyddiwch gymysgedd gwisgo finegr ar gyfer Carolina slaw neu wneud slaw arddull Asiaidd gyda saws soi ac olew sesame. Mae'r posibiliadau yn gyfyngedig yn unig gan eich dychymyg!