Brisket Haen 4-Ingredient Hawdd

Mae'n anodd credu na fydd y brisket eidion bak hwn yn defnyddio 4 prif gynhwysyn yn unig. Mae'n anhygoel o flasus ac yn dendr. Mae'r amser gorffwys yn bwysig er mwyn caniatáu i'r suddiau blasus gael eu hailddosbarthu trwy'r brisket: fel arall, gall fod yn sych ar ôl ei dorri. Dylid torri brisket bob amser yn erbyn y grawn. Gellid rhoi cawl cyw iâr eidion neu gyw iâr ar gyfer y gwin coch os oes angen.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Cynhesu'r popty i 450 F. Llinellwch sosban pobi gyda ffoil.
  2. Gwnewch wely o'r winwns melys wedi'i sleisio yn y sosban pobi. Gorchuddiwch winwns gyda'r win coch .
  3. Chwistrellwch ochr cig y brisket yn hael gyda halen kosher a phupur du ffres. Trowch y brisket drosodd a'i roi ar ben gwely o winwns , braster i fyny.
  4. Chwistrellwch y brig (ochr braster) y brisket yn gyfartal â'r cymysgedd cawlion winwnsyn sych a mwy o pupur du ffres.
  1. Rhowch yn y ffwrn poeth, heb ei ddarganfod, a'i bobi am 15 munud. Tynnwch y sosban pobi a'i gwmpasu'n dynn gyda ffoil. Gwres isaf i 325 F. Dychwelwch y sosban dan sylw i'r ffwrn a chogwch 1-1 / 2 awr ychwanegol.
  2. Tynnwch y badell o'r ffwrn a gadewch orffwys, yn dal i orchuddio, am 15 munud. Dod o hyd i 15 munud ychwanegol a'i adael cyn i chi dorri brisket ar draws y grawn i'w weini.