Vinaigrette Ffrangeg Clasurol

Yn draddodiadol, mae'r dresin hon wedi'i chwythu gyda'i gilydd ar waelod powlen salad mawr. Ar ôl ei wneud, mae letys ac unrhyw gynhwysion eraill yn cael eu hychwanegu at y bowlen ac yn cael eu taflu'n ysgafn i guro'r gwyrdd yn llwyr, gan adael unrhyw ddisgyn dros ben ar waelod y bowlen. Mae'n dechneg wych sy'n arwain at saladau gwisgo'n berffaith, ond mae chwipio i fyny swp dwbl, triphlyg neu chwrupol mewn jar bach i'w ddefnyddio dros ychydig ddyddiau yn opsiwn braf hefyd.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Os ydych chi'n defnyddio ar unwaith , chwistrellwch yr olew, y finegr, ynghyd â'i ddefnyddio, a mwstard ar waelod powlen salad mawr. Ychwanegwch halen a phupur i flasu.

Ychwanegwch ba salad bynnag yr ydych chi'n ei wneud ac yn taflu i gyfuno-wrth i chi daflu'r salad, bydd yn tynnu cymaint o wisgo ag y mae angen ei orchuddio (ar gyfer mwy o salad wedi'i orchuddio'n fawr, cadw'n daflu), a bydd gwisgo gormodol yn naturiol yn aros ar waelod y bowlen. Mae'n ddull llawer gwell sy'n dympio gwisgo hylif trwm i lawntiau cain.

Sylwer: Y ffordd orau o flasu gwisgo yw dipio taflen letys (neu beth bynnag rydych chi'n mynd i wisgo gyda'r gwisgo) a chymryd bwlch-fel hyn rydych chi'n blasu'r dresin wrth iddo gael ei fwyta.

I wneud ymlaen llaw , neu ar gyfer saladau llai, naill ai chwistrellwch gynhwysion mewn powlen fach neu gwpan mesur neu roi cynhwysion mewn jar, gorchuddio, ac ysgwyd i gyfuno. Cadwch, ei orchuddio a'i oeri, hyd at 1 wythnos. Nodwch a rhybuddiwch y bydd yr olew olewydd yn ymlacio yn yr oer ac yn edrych yn eithaf gros. Er ei bod yn edrych yn gas, sicrhewch nad oes unrhyw beth ofnadwy wedi digwydd i'r gwisgoedd; bydd yn edrych yn hollol normal ac yn blasu'n hollol flasus pan ddaw'n ôl i dymheredd yr ystafell ac mae'r olew wedi "toddi" yn ôl i hylif. Hastenwch y broses honno ar hyd, os hoffech chi, drwy chwistrellu neu ysgwyd yn aml i'w annog.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 185
Cyfanswm Fat 20 g
Braster Dirlawn 3 g
Braster annirlawn 15 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 93 mg
Carbohydradau 1 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 0 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)