Cacen Caws Pwmpen Haenog

Mae'r cacen cacen hon yn gwbl gartref, ac mae'n cymryd ychydig funudau i baratoi.

O'r crwst cracwr graham wedi'i sbeisio â phenamenni cartref i'r llanw pwmpen haenog dwbl, bydd y darn cacen hwn yn edrych (a blas!) Fel y gwnaethoch dreulio hanner y dydd yn y gegin!

Mae'r cacen caws wedi'i wneud mewn plât pysgl dysgl 9 1/2 modfedd dwfn. Os yw eich plât cerdyn ychydig yn llai, efallai y bydd gennych ychydig o lenwi ychwanegol. Ychydig iawn o ehangu sydd ar gael, felly gallwch ei llenwi bron i'r ymylon. Dim ond yn ofalus ei symud i'r ffwrn!

Os ydych chi'n bwriadu defnyddio crwst "parod" llai, fe wnaethom restru'r mesuriadau ar gyfer swm llai o lenwi islaw'r rysáit.

Gwnewch y darn cacen hwn o leiaf 4 awr cyn i chi gynllunio ei wasanaethu i roi digon o amser i oeri.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Cynheswch y popty i 375 F (190 C / Nwy 5).
  2. Ar gyfer y crwst, cyfuno'r crwsiau cracker graham, 1/4 cwpan o siwgr brown, 1/2 llwy de o sinamon, ac 8 llwy fwrdd o fenyn toddi mewn powlen fawr. Cymysgwch yn drylwyr nes bod pob mochyn yn cael ei gymysgu i'r menyn.
  3. Lledaenwch y briwsion mewn plât pâr o 9 i 10 modfedd ac ewch i lawr yn gadarn dros y gwaelod a'r ochr.
  4. Pobi am 12 munud. Tynnwch i rac i oeri.
  5. Lleihau tymheredd y ffwrn i 325 F (165 C / Nwy 3).
  1. Mewn powlen gymysgedd fawr gyda chymysgydd trydan, guro'r caws hufen gyda'r cwpan 3/4 o siwgr brown hyd yn llyfn ac yn hufenog. Ychwanegwch y fanila a'r wyau a'r curiad nes eu bod wedi eu cymysgu'n dda. Arllwys 1 1/2 cwpan o'r gymysgedd caws hufen i'r crwst wedi'i oeri.
  2. I'r gymysgedd caws hufen sy'n weddill, guro'r pwmpen, 1 llwy de o sinamon, a'r nytmeg. Lledaenu dros yr haen gyntaf.
  3. Bacenwch y cerdyn am 40 i 50 munud, nes ei osod a dim ond ychydig yn jiggly yn y ganolfan.
  4. Cool ar rac. Gorchuddiwch ac oergell nes ei fod yn oeri'n drylwyr (tua 3 i 4 awr) cyn ei sleisio.
  5. Gweini hufen wedi'i chwipio â'i gilydd a chwythu â saws caramel neu fwyd, os dymunir.

Mae'n gwasanaethu 8, neu hyd at 12 os yw sleisys yn eithaf bach.

Llenwi symiau ar gyfer cerdyn llai:

Dilynwch y cyfarwyddiadau uchod, gan ddefnyddio 1 cwpan o'r llenwad fanila plaen ar gyfer yr haen isaf. Pobwch am tua 35 i 40 munud.

Ar ben y cyw iâr gyda hufen chwipio neu lipio'r sgwâr cyn ei weini, neu ychwanegu dollop hael i bob gwasanaeth.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 706
Cyfanswm Fat 49 g
Braster Dirlawn 28 g
Braster annirlawn 13 g
Cholesterol 230 mg
Sodiwm 574 mg
Carbohydradau 57 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 12 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)