Cawl Matzo Ball (Cig, Passover)

Mae Giora Shimoni yn galw ei rysáit ar gyfer cawl pêl matzo - bod bwyd cysur Iddewig yn clasurol - "foolproof," ac mae'n wirioneddol eithaf syml. Mae ei beiriau matzo yn cael eu goleuo gyda gwynau wy wedi'i chwipio, ond os yw'r dechneg honno'n rhy ffyrnig i chi, gallwch chi symleiddio pethau ymhellach trwy eu cyfnewid ar gyfer y peli Za'atar matzo hyn. ( Os ydych chi'n eu gwneud ar gyfer Pasg y Pasg a pheidiwch â defnyddio kitniot , gallwch sgipio'r za'atar, neu gymysgu mewn persli ffres, basil neu dill fân wedi'i falu).

Cynghorion Rysáit

Mae powdwr cawl cyw iâr yn ffordd ddiddorol i gyffwrdd â blas broth wan, ond fel arfer mae'n cynnwys MSG , llawer o sodiwm, a lliwio artiffisial. Os byddai'n well gennych chi ei daflu, gallwch chi feddu ar y cawl gyda garlleg, felin ffres, persli, neu hoff berlysiau. Ychwanegu'r aromatig ynghyd â'r llysiau, ac mae'n debyg nad ydych chi angen y powdwr cawl.

Yn hytrach na defnyddio olew yn y peli matzo, gallwch ddefnyddio'r schmaltz (braster cyw iâr) sy'n codi i frig y cawl wrth iddo oeri. Os nad oes gennych ddigon, ffurfiwch y gwahaniaeth gydag olew.

Crave matzo bwl cawl, ond mae angen rysáit llysieuol? Rhowch gynnig ar y cawl pêl matzo hwn heb gyw iâr.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Ar gyfer y cawl, rhowch cyw iâr mewn pot cawl mawr. Ychwanegwch ddigon o ddŵr oer i'w gorchuddio â 2 modfedd. Dewch i ferwi, yna cwtogi ar y gwres a'i fudferu, am 20-30 munud, sgimio a gwaredu'r froth sy'n codi i'r brig.
 2. Ychwanegwch y moron, zucchini, seleri, winwns, pannas, halen, ac ychydig o fwdur pupur du newydd. Dychwelwch i ferwi, yna cwtogwch y gwres a'i fudferu, wedi'i orchuddio'n rhannol, am 1-1 / 2 i 2 awr. Addaswch y sesiynau blasu i flasu, gan ychwanegu ychydig o bowdwr cawl cyw iâr os dymunir i ehangu'r blasau.
 1. Gadewch i'r cawl oeri ychydig, yna oergell tan oer. Rhowch y schmaltz solid (braster cyw iâr) oddi ar y cawl. Torrwch y cawl, dychwelwch y llysiau i'r pot os dymunir, ac ailgynhesu cyn ei weini.

Tra bod y Cawl yn Symud, Paratowch y Matzo Balls

 1. Mewn powlen fawr, defnyddiwch gymysgydd trydan neu beirwyr cylchdroi i guro'r gwyn wy nes bod y brig yn cael eu stiffio .
 2. Mewn powlen ar wahân, gwisgwch y melynod, yr olew a'r dŵr ynghyd.
 3. Mewn trydydd bowlen fawr, cymysgwch y pryd matzo gyda'r halen a'r pupur. Mewn ychwanegiadau amgen. plygu'n ofalus y gymysgedd yolyn wy a chymysgedd bwydo matzoh i welyau wyau i ffurfio toes cadarn, ysgafn. Gorchuddiwch ac oeri am 1/2 awr.
 4. Dewch â phot mawr o ddŵr i ferwi. Blaswch â chymysgedd ychydig o gawl cyw iâr os dymunir.
 5. Gyda dwylo gwlyb, ffurfiwch y gymysgedd pêl matzo i beli am faint cnau Ffrengig. Rhowch y peli yn ofalus i'r dŵr berw.
 6. Gorchuddiwch y pot, cwtogwch y gwres yn isel, a'i fudferwi am 1/2 awr, neu hyd nes ei fwydo a'i goginio. Peidiwch â darganfod y pot wrth goginio gan y gall hyn achosi'r bêl i ostwng. Gellir storio peli Matzo ar gyfer dau ddiwrnod cynhwysydd wedi'i orchuddio yn yr oergell.
 7. I weini, ailgynhesu'r cawl cyw iâr, straenwch y peli matzo o'u dŵr coginio, a throsglwyddo i'r cawl diferu. Cadwch gynnes dros wres isel tan barod i wasanaethu.

  Golygwyd gan Miri Rotkovitz