Rysáit Pysgod Pwmp Cartref

Mae'r rysáit pwff domestig hwn ar gyfer purwyr sy'n mynnu'r cynhwysion gorau posibl ar gyfer eu nwyddau wedi'u pobi. Nid yw gwneud eich pasteiod puff o'r dechrau yn anodd, ond mae'n broses sy'n cymryd llawer o amser. Cynlluniwch ar dri diwrnod i wneud y pasteiod puff hwn, gan fod y rhedeg cyntaf a'r camau olaf yn gofyn am oergell dros nos.

Ar ôl i chi ddarllen y cyfarwyddiadau, efallai y byddwch yn penderfynu defnyddio'r pastri puff a baratowyd o'r achos rhewgell yn y farchnad. Ond, mae'n ddyledus i chi eich hun wirioneddol geisio gwneud pasteiod puff o'r dechrau o leiaf unwaith yn eich bywyd.

Yn gwneud 2 bunnell / 1 kg o borfa puff.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. I lunio'r détrempe , sifftiwch y blawd a'r halen gyda'i gilydd mewn powlen fawr. Torrwch y 3 ounces / 90 g o fenyn oer i ddarnau bach ac yna torrwch y darnau i'r blawd nes bod y cymysgedd yn debyg i grawn corn bras.
 2. Gwnewch yn dda yng nghanol y cymysgedd ac ychwanegu'r holl ddŵr ar unwaith. Gan ddefnyddio sbatwla rwber neu'ch bysedd, tynnwch y blawd yn raddol i'r dŵr. Cymysgwch nes bod yr holl flawd wedi'i ymgorffori. Peidiwch â chlinio. Dylai'r détrempe fod yn gludiog a chwilfrydig.
 1. Gellir gwneud y détrempe mewn prosesydd bwyd. I wneud hynny, cyfunwch y blawd, halen a darnau o fenyn oer mewn powlen prosesydd bwyd sydd wedi'i addasu â'r llafn metel. Prosesu nes bod pryd bras yn cael ei ffurfio. Gyda'r prosesydd yn rhedeg, ychwanegwch y dŵr yn araf. Trowch y peiriant i ffwrdd cyn gynted ag y bydd y toes yn dod ynghyd i ffurfio bêl. Ewch ymlaen gyda gweddill y rysáit.
 2. Trowch y dwmppe allan i wyneb ysgafn o ffliw. Cnewch y toes ychydig o weithiau â llaw, a'i roi yn bêl. Rhowch y toes yn dynn mewn plastig a chillwch dros nos.
 3. I rolio'r menyn, paratowch y 10 ounces / 300 g o fenyn meddal trwy ei roi rhwng dwy daflen o lapio plastig. Defnyddio pin dreigl i rolio'r menyn meddal i mewn i betryal, tua 5x8 modfedd (12.5x20 cm). Mae'n bwysig bod y détrempe a'r menyn o gysondeb bron yn gyfartal. Os oes angen, caniatewch i'r détrempe eistedd ar dymheredd yr ystafell i feddalu neu dorri'r menyn yn fyr i'w caledu.
 4. Ar fwrdd ysgafn, rhowch y détrempe yn betryal tua 12 x 15 modfedd (30 x 37.5 cm). Codwch a chylchdroi'r toes yn ôl yr angen er mwyn osgoi glynu.
 5. Defnyddiwch frwsen sych o gacen i brwsio unrhyw flawd oddi ar wyneb y toes. Gall blawd rhydd achosi streeniau llwyd a gall atal y pastew puff rhag codi'n iawn pan fyddant yn cael eu pobi.
 6. Peelwch un darn o lapio plastig o'r menyn. Rhowch y menyn yng nghanol y petryal a thynnwch y plastig sy'n weddill. Plygwch bedair ymylon y détrempe dros y menyn sy'n ei hamgáu'n llwyr. Ychwanegwch y toes os oes angen; mae'n bwysig nad oes unrhyw un o'r menyn yn agored.
 1. Gyda'r ochr plygu sy'n wynebu i fyny, pwyswch y toes sawl gwaith gyda pin dreigl. Defnyddiwch gynnig creigiog i greu cribau yn y toes. Rhowch y pin dreigl ym mhob crib ac yn rholio'n ôl yn ôl ac ymlaen i ledu'r grib. Ailadroddwch nes bod yr holl dorfeydd yn cael eu dyblu o ran maint. Gan ddefnyddio'r cribau fel man cychwyn, rhowch y toes i mewn i betryal llyfn, hyd yn oed oddeutu 8 x 24 modfedd (20 x 50 cm). Byddwch yn ofalus i gadw corneli y toes fel onglau sgwâr.
 2. Defnyddiwch brwsh pasteiod sych i gael gwared ar unrhyw blawd rhydd o wyneb y toes. Plygwch y toes mewn trydydd, fel llythyr busnes. Os yw un pen yn cael ei niweidio neu mewn cyflwr gwaeth, plygwch ef yn gyntaf, neu fel arall, dechreuwch ar y gwaelod. Mae hyn yn cwblhau'r tro cyntaf.
 3. Cylchdroi bloc y toes 90 gradd fel bod yr ymyl plygu ar eich chwith a bod y toes yn wynebu llyfr. Rhowch y toes yn ôl eto, gan ailadrodd y dechneg rwygo. Unwaith eto, dylai'r toes fod mewn petryal llyfn, hyd yn oed oddeutu 8x24 modfedd (20x60 cm).
 4. Plygwch y toes mewn trydydd eto, gan gwblhau'r ail dro. Gorchuddiwch y toes gyda lapio plastig a'i oeri am o leiaf 30 munud. Ailadroddwch y dechneg dreigl a phlygu nes bod y toes wedi cael cyfanswm o bum tro. Peidiwch â perfformio mwy na dau dro heb gyfnod gorffwys ac oeri. Gorchuddiwch y toes yn gyfan gwbl ac oeri dros nos cyn siapio a phobi.
 5. Efallai y bydd taflenni crwst puff yn cael eu rhewi. Plygwch y petryal gorffenedig mewn traeanau a'u lapio'n dynn cyn rhewi. Dadhewch yn yr oergell cyn ei ddefnyddio.

Sylwer : Nid oes angen gweithio gyda'r bloc cyfan o toes wrth wneud bwcées (achosion crwst bach bach y gellir eu llenwi â llenwi saethus neu felys), cwcis neu debyg.

Torrwch y bloc i mewn i drydydd neu chwarter a gweithio gydag un o'r dogn hyn ar y tro, gan gadw'r gweddill yn oeri nes bod ei angen.

Gwerthoedd amcangyfrifol fesul 1-unben / 30 g sy'n gwasanaethu: Calorïau 120, cyfanswm braster 9 g, braster dirlawn 6 g, colesterol 25 mg, sodiwm 110 mg, cyfanswm carbohydradau 9 g, protein 1 g, fitamin A 8%.

Ffynhonnell: " Ar Cooking: Techniques from Expert Chefs " gan Sarah R. Labensky ac Alan M. Hause (Neuadd Prentice). Ail-argraffwyd gyda chaniatâd.

Mwy Am Bopur Puff

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 129
Cyfanswm Fat 11 g
Braster Dirlawn 6 g
Braster annirlawn 3 g
Cholesterol 25 mg
Sodiwm 273 mg
Carbohydradau 7 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 1 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)