Peidiwch â Skip These Tips Cooking Papaya

Gall enzymau papaya ffres achosi i gelatin fethu

Cynghorau Coginio Papaya

• Y peth gorau i'w bwyta ffrwyth papaya ysgafn, tra bo ffrwythau gwyrdd yn cael eu ffafrio ar gyfer coginio.

• Defnyddio haenau papaya wedi'u tynnu allan fel dysgl gweini ar gyfer saladau ffrwythau, cyw iâr neu fwyd môr.

• Tymor papaya gwyrdd gyda sinamon , mêl a menyn. Gwisgwch am ddysgl ochr wahanol iawn.

• Torri hanner y papaya, chwistrellu neu sudd lemwn, porthladd neu rw , a chwistrellu siwgr ar gyfer pwdin ffrwythau ffres, cyflym.• Wrth ychwanegu papaya i saladau ffrwythau, ychwanegwch ef ar y funud olaf felly ni fydd ei ensymau yn meddalu'r llall.

• Ceisiwch roi papaya gwyrdd ar gyfer sboncen gaeaf. Diffoddwch y sudd gwyn, asidig yn gyntaf cyn ei ddefnyddio.

• Ar gyfer dirprwy pupur, rhowch gynnig ar hadau tir papaya.

• Os ydych chi'n defnyddio'r papaya ar gyfer y ffrwythau ar ei ben ei hun, croenwch gyntaf cyn tynnu a hadu.

• Defnyddiwch bapaya wedi'i bopi neu sudd papaya wedi'u pasteureiddio mewn gelatinau yn unig neu ni fydd yn gadarn.

• Bydd papaya wedi'i purio wedi'i ychwanegu at farinâd nid yn unig yn rhoi blas trofannol, ond hefyd yn tendro cig a dofednod.

• Gellir puro ffrwythau gorgyffwrdd a'u defnyddio fel saws ar gyfer hufen iâ , brig ar gyfer crempogau, neu eu troi'n iogwrt .

• Dylai un papaya canolig gynhyrchu cwpan 1 i 1/2 o ffrwythau wedi'u torri.

• Mae un bunt o bapaya ffres yn cynhyrchu tua 2 cwpan wedi'i sleisio.

• Ffrwythau sy'n mynd yn dda gyda phapaia: Mango , angerdd-frawd, ciwifri , a'r rhan fwyaf o aeron.

• Perlysiau cyfansawdd: Chives , cilantro , basil , mint, a.

Mwy am Papayas:

• Beth yw papayas?
Storio a Dethol Papaya
• Cynghorion Coginio Papaya

Ryseitiau Papaya

Pwdin Pomegranate Hufen
Salad Papaya Gwyrdd
Howlin 'Hot Chicken Papaya Coleslaw
Mahi Mahi gyda Salsa Peiriant Sbeislyd
Llysieu Creamigraff Papaya
Papaya Custard
Hufen Iâ Papaya
Cytni Mustard Papaya
Papaya Pie
Salsa Pineapple Papaya
Chutney Raisin Papaya
Melinau Raisin Papaya neu Bara
Salad Papaya
Gwisgo Hadau Papaya
Papayas wedi'u Stuffed Stwffio
Calypso Salad Twrci Mwg
Saws Papat Tomatillo
Venison Chili gyda Papaya
• Yin Yang Papaya Pwdin