Cymysgedd Tymor Fajita

Gwnewch eich Cymysgedd Tymor Fajita eich hun gan ddefnyddio'r rysáit hawdd hwn. Mae hwn yn gymysgedd eithaf ysgafn, felly os ydych chi'n hoffi bwyd Tex Mex yn boeth a sbeislyd, ychwanegwch fwy o bowdwr chili, pupur cayenne, a chwistrelliad pupur coch wedi'i falu. Gallech hefyd gynyddu faint o winwnsyn a powdr garlleg a ddefnyddir. Gallwch hefyd ddyblu neu driphlyg y rysáit hwn os ydych chi'n ei ddefnyddio'n llawer.

Wrth ddefnyddio'r cymysgedd hwn ac rydych chi'n ei rwbio ar gig, dofednod neu fwyd môr, bob amser yn tynnu rhywfaint o'r jar storio a'i roi mewn powlen fach. Felly, wrth i chi gymryd rhywfaint o gymysgedd tymhorol allan o'r bowlen fach a'i rwbio ar y cig amrwd, ni fyddwch yn halogi'r swp cyfan.

Os ydych chi'n syml i rwbio'r gymysgedd ar stêc, cyw iâr, porc neu fwyd môr cyn ei grilio, hepgorer y corn corn. A gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar fy Ryseitiau Cymysgu Tymor Cartref a Cymysgeddau Cartref !

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Cyfunwch y cornsharch, powdr chili, halen, paprika, siwgr, melyn melys, powdryn nionyn, powdr garlleg, pupur cayenne, llaciau pupur coch wedi'i falu, a chinin daear mewn powlen fach a chymysgu nes bod y cyfuniad yn edrych fel un lliw.

Arllwyswch y cymysgedd i mewn i wydr bach neu gynhwysydd plastig, selio'n dynn a storio mewn lle cŵl, sych. Yn cyfateb i 3 becyn o Fasita Mixing Cymysg masnachol neu brynedig.

Top 5 Fajitas Recipes

Cogydd Araf Fajita Stew

Cyw iâr Fainita a Corn

Pizza Fajita

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 7
Cyfanswm Fat 0 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 245 mg
Carbohydradau 1 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 0 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)