Darn Afal gyda Chregen Caws Hufen

Mae pastei caws hufen cyfoethog a blasus yn gwahodd yr apple hwn ac yn arbennig o arbennig. Chwistrellwch ryw siwgr addurnol dros y gwydredd ychydig cyn pobi.

Defnyddiais gyfuniad o afalau Granny Smith ac Golden Delicious yn y cywair hwn, i gydbwyso'r blas melys gyda thristwch.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Ar gyfer y crwst, gan ddefnyddio cymysgydd trydan, guro'r 12 llwy fwrdd o fenyn a'r caws hufen tan hufenog.
 2. Ychwanegwch yr hufen a'r curiad nes bod yn llyfn.
 3. Ychwanegwch y blawd, siwgr a halen. Rhowch gip ar gyflymder isel hyd nes y bydd y toes yn cadw at ei gilydd.
 4. Trowch allan i wyneb haenog hael. Casglu i mewn i bêl, gliniwch ychydig o weithiau, a'i rannu'n ddau ddarnau cyfartal.
 5. Siapwch i mewn i ddisgiau a lapio mewn lapio plastig. Golchwch am 30 munud.
 1. Yn y cyfamser, paratowch yr afalau. Peelwch, craidd, a thorri'r afalau yn lletemau tenau.
 2. Cyfuno'r sleisen mewn powlen fawr gyda'r sudd lemwn, 1/4 cwpan o flawd, corn corn, 1/2 o siwgr gronnog cwpan, siwgr brown, sinamon, cnau cnau, a dash o halen.
 3. Dewch i gyfuno'r cynhwysion.
 4. Ar wyneb ffynnog iawn gyda phollen rholio wedi'i ffynnu, gosodwch un disg i gylch 12 modfedd.
 5. Trosglwyddwch i'r padell gwely a phwyswch yn y gwaelod ac i fyny'r ochrau. Ymyl trim.
 6. Llenwch y sosban pasiau wedi'i basio â phroses gyda'r cymysgedd afal.
 7. Cynhesu'r popty i 375 F;
 8. Cymerwch yr ail ddisg allan o'r oergell a'i rolio ar arwyneb fflwst gyda phollen rholio ar y ffwr.
 9. Trosglwyddwch i'r badell cotiau llawn. Plygwch a chrimpiwch yr ymyl fel y dymunir.
 10. Gyda chyllell paring miniog, torrwyd sawl slits ym mhen uchaf y cywair.
 11. Cyfunwch y melyn wy a llaeth neu hufen.
 12. Brwsio brig y cywennad yn ysgafn a chwistrellu gyda siwgwr bach siwgr gronnog neu siwgwr sinamon .
 13. Rhowch y cerdyn yn y ffwrn ar ddalen fawr o ffoil.
 14. Gwisgwch am 50 i 60 munud, nes bod y llanw afal yn dendr ac mae'r crwst yn frown euraid.
 15. Os yw'r ymyl crib yn mynd yn rhy frown cyn i'r afalau fod yn dendr, casglwch y ffoil i fyny a thros yr ymyl o gwmpas y cywair neu ffoniwch oddeutu 12 modfedd mewn diamedr a 2 modfedd o led. *

* Rhowch y ffoil ar y cacen cyn ei bobi a'i dynnu cyn diwedd pobi, neu ei roi ar ôl i'r crwst gael ei frownio'n dda.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 614
Cyfanswm Fat 39 g
Braster Dirlawn 21 g
Braster annirlawn 13 g
Cholesterol 114 mg
Sodiwm 831 mg
Carbohydradau 61 g
Fiber Dietegol 5 g
Protein 7 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)