Rysáit Vinegar Cartrefi Pomegranad Cartref

Rhowch gynnig ar y rysáit clasurol syml hon ar finegr pomgranad a gwneud yn ychwanegol am anrhegion cegin. Gallwch fwynhau'r finegr pomegranad mewn unrhyw finegr a gwisgo olew. Mae hefyd yn wych i'w ddefnyddio mewn marinades ar amrywiaeth o gig, ond yn enwedig ar gyfer porc.

Mae'r rysáit hwn yn gwneud dau gwpan o finegr pomgranad. Gallwch wneud mwy i roi rhoddion, gan ddewis jariau deniadol a gwneud eich labeli eich hun. Mae'n rhodd hyfryd o'r galon a'r gegin. Gwnewch yn siŵr eich bod yn diheintio'r jariau yn gywir, waeth pa fath rydych chi'n ei ddefnyddio.

Cynllunio ymlaen. Mae angen i'r finegr pomegranad fod yn serth am wyth i 10 diwrnod cyn ei fod yn barod i gael ei barao a'i storio. Ni fyddwch yn gallu chwipio swp ar Noswyl Nadolig i roi i'r perthnasau y diwrnod canlynol.

Y cyflenwadau y bydd eu hangen arnoch chi yw jar canning cwrt, cwt canning a sgriwiau ffoniwch neu gansio, eich jariau storio, pot mawr i'w ddefnyddio fel baddon dŵr berw i'w sterileiddio, strainer a cheesecloth.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Lledaenwch jar cwart trwy ei roi mewn pot mawr o ddŵr berw sy'n ei orchuddio'n llwyr. Boil am 15 munud. Ewch allan o'r baddon yn iawn cyn i chi ei ddefnyddio. Dylech hefyd sgaldio'r caeadau neu'r capiau sgriw yn ôl cyfarwyddiadau'r gwneuthurwr.
 2. Cynhesu'r finegr i ychydig islaw berwi, tua 190 - 195 gradd.
 3. Cynaeafwch yr hadau o'r pomegranadau os na wnaethoch chi fynd â'r llwybr hawdd a dim ond prynu cwpan o hadau pomegranad. Mae pomegranad canolig yn cynhyrchu rhwng 1/2 a 3/4 cwpan o hadau cyfan, felly bydd angen o leiaf ddau bomgranad.
 1. Rhowch yr hadau pomegranad yn y jar canning cwrt wedi'i sterileiddio.
 2. Defnyddiwch lwy fawr i droi ac ychydig yn chwythu'r hadau pomgranad, yna eu gorchuddio â finegr gwin gwen poeth.
 3. Sêlio'n dynn gyda chaead canning a cham ffonio neu sgriwio.
 4. Rhowch y jar mewn ffenestr yn llawn golau haul a'i gadael yn serth am 8 i 10 diwrnod. Sylwch fod ffynonellau eraill yn argymell storio mewn lle tywyll, oer am dair i bedair wythnos, y mae'n well gennych chi.
 5. Pan fyddwch chi'n barod ar gyfer y cam olaf, diheintiwch eich jariau storio trwy eu berwi am 15 munud a sgaldio'r capiau neu'r corciau.
 6. Rhowch haen dwbl o gaws coch mewn gwenyn colander neu fawr dros bowlen. Torrwch y finegr pomegranad ac esgyrn solidau.
 7. Arllwyswch y finegr i mewn i boteli glân, wedi'u diheintio a'u selio'n dynn.
 8. Nodwch y dyddiad ar y label.
 9. Storwch mewn lle tywyll, oer am hyd at dri mis, neu yn yr oergell am chwech i wyth mis.

Mae finegr pomegranad yn gwneud ychwanegiad hyfryd i ddresin salad a marinades . Os byddwch chi'n cadw'r poteli allan yn y gegin neu mewn golau haul, ni fyddant yn cadw mor hir. Ar ôl ychydig wythnosau, ystyriwch hwy fel addurniadau yn hytrach na'u defnyddio ar gyfer paratoi bwyd.

Diddymwch unrhyw finegr sydd wedi troi cymylog, slimy, yn bubblio neu wedi llwydni sy'n tyfu ar yr wyneb.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 58
Cyfanswm Fat 1 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 7 mg
Carbohydradau 8 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 1 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)