Dhal Puri

Mae Dhal Puri yn fath o fara gwastad ysbrydol Indiaidd a wneir yn y Caribî. Mae'r bara gwastad wedi'i stwffio â lled haenog o bys rhannau daear. Gellir bwyta Dhal Puri fel sydd â neu gyda sur (math o siytni). Yn y Caribî, mae'n aml yn cael ei fwyta gyda rhyw fath o griw cig neu ddofednod. Mae opsiynau llysieuol hefyd ar gael.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

FFLILIO:

 1. Drainiwch ddŵr o bys sydd wedi bod yn blino dros nos. Rinsiwch y pys sawl gwaith nes bod y dŵr yn rhedeg yn glir. Trosglwyddo pys i bot ynghyd â dŵr i orchuddio'r pys a dod â berw ar wres uchel. Pan fo'r pys yn dod i ferwi, ychwanegwch halen i flasu a choginio nes bod y pys yn cael ychydig o fwyd iddo. Draenio'n drylwyr a lledaenu ar daflen pobi mawr i aer sych.

 2. Ychwanegwch garlleg a phupur i'r bowlen o brosesydd bwyd a phwls i fwyngloddio. Crafwch i lawr ochr y bowlen. Ychwanegu pys a phwls nes bod y gymysgedd yn iawn iawn, fel cornmeal. Ni ddylai'r gymysgedd fod fel peidiwch ag ef. Trosglwyddwch i bowlen a fforc gyda fforc.

 1. Ychwanegwch coen, cymysgedd a ffliw. Rhowch o'r neilltu.

DOUGH:

 1. Yn y cyfamser, ychwanegwch flawd, powdwr pobi, siwgr a halen i bowlen fawr a chymysgu'n drylwyr. Cwchwch mewn olew ac ymgorffori yn gymysgedd.

 2. Ychwanegu dŵr cynnes i wneud toes. Unwaith y bydd y toes yn dod at ei gilydd, cleddwch am 3 munud. Rhwbiwch olew dros y toes a'i roi mewn bowlen a gadewch iddo orffwys am o leiaf 30 munud.

CYNULLIAD:

 1. Gweddillodd Knead toes am 1 - 2 funud a'i dorri'n 10 - 12 o ddarnau cyfartal.

 2. Gan weithio gydag un darn o toes ar y tro, cofiwch bob darn mewn disg rownd, tua 3 modfedd o led. Rhowch y toes mewn un llaw a ffurfio cwpan. Gan ddefnyddio llwy fwrdd, ychwanegwch y llenwad i'r toes (peidiwch â gorffen pethau). Pwyswch ben y toes gyda'i gilydd i selio yn y llenwad.

 3. Rhowch y toes wedi'i stwffio, ochr yr haen ar ddalen becio o olew. Patiwch bob bêl toes wedi'i stwffio gydag ychydig o olew i atal croen rhag ffurfio.

 4. Ailadroddwch gamau 2 a 3 nes bod yr holl toes wedi'i stwffio. Gorchuddiwch y toes wedi'i stwffio gyda lapio plastig a gadewch i orffwys am 30 munud.

COCHIO:

 1. Cynhesu tawah (grid haearn gwastad) neu sgilet haearn bwrw 10 - 12 modfedd dros wres canolig.

 2. Yn y cyfamser, mae wyneb gwaith blawd a phol rholio. Cymerwch un o'r peli toes wedi'i stwffio a'i fflatio â'ch llaw; Gan weithio o'r ganolfan, dechreuwch rolio'r toes yn ôl ac ymlaen, trowch y toes i ongl 90 gradd ac ewch yn rholio a throi nes bod gennych toes gwastad, crwn, tenau (efallai y bydd angen llwch y pin dreigl neu'r wyneb gwaith gyda ychydig o flawd ychwanegol wrth i chi weithio).

 3. Diffoddwch unrhyw flawd gormodol a throsglwyddwch y toes wedi'i rolio i'r tawah, grid neu sgilet haearn bwrw. Gadewch i goginio hyd nes y bydd rhannau o'r toes yn dechrau poeni gyda swigod bach; trowch y roti ar unwaith, brwsiwch gydag olew, gadewch goginio am 30 eiliad, yna troi a brwsio'r ochr arall, coginio am 30 - 45 eiliad arall ac yna tynnwch o'r gwres gyda sbatwla fflat. Lleihau gwres os yw'r roti yn brownio'n gyflym ac nid yn coginio drwodd.

 1. Rhowch basged mewn teisen a phapur cegin mewn basged.

 2. Ailadroddwch gamau 2 a 3 nes bod yr holl puri dal wedi'i goginio. Er mwyn atal y pur (au) yn glynu at ei gilydd, rhowch ddarn o 4 modfedd o bapur cwyr rhwng pob puri dhal gan ei fod yn cael ei ychwanegu at y fasged.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 112
Cyfanswm Fat 6 g
Braster Dirlawn 3 g
Braster annirlawn 2 g
Cholesterol 14 mg
Sodiwm 316 mg
Carbohydradau 13 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 3 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)