Dyddiad Rysáit Muffinau Cnau

Mae cymaint o gyfuniadau myffin gwych sy'n cynnwys rhyw fath o gnau a rhyw fath o ffrwythau, naill ai'n sych neu'n ffres. Yn yr achos hwn, rydym yn cyfuno dyddiadau wedi'u sychu, sy'n llawn siwgr naturiol a chnau Ffrengig.

Nid yw'r allwedd i wneud muffinau cnau dyddiad gwych yn gorbwyso'r batter. Unwaith y bydd y cynhwysion hylif yn cael eu hychwanegu at y sych, cymysgwch y batter â llaw hyd nes y bydd y blawd wedi'i wlychu, am ddim mwy na thua eiliad. Gall gormod o gymysgu achosi i'r muffins fod yn sych, yn galed neu'n anffodus.

Ac os ydych chi eisiau sbarduno'ch muffins i fyny ychydig, dyma rysáit ar gyfer streiciau syml o strews y gallwch chi ei gymysgu mewn ychydig eiliadau.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cynhesu'r popty i 400 ° F.
 2. Cyfunwch y blawd, dyddiadau, cnau Ffrengig, powdwr pobi, a halen.
 3. Dadlwch y menyn a'i wresogi yn y microdon, mewn powlen ddiogel microdon, am ryw funud, hyd nes ei fod wedi'i doddi'n drylwyr. Gosodwch hi o'r neilltu ar dymheredd yr ystafell i oeri, ond peidiwch â gadael iddo gadarnhau eto.
 4. Rhowch yr wyau mewn powlen ar wahân ac yna ychwanegwch y siwgr, y llaeth a'r fanila i'r wyau.
 5. Rhowch heibio a blawd basn myffin yn drylwyr (neu ddefnyddio leininau muffin papur).
 1. Arllwyswch ychydig bach o'r menyn wedi'i doddi i'r gymysgedd llaeth wyau-vanilla a'i droi i mewn. Ailadroddwch 3-4 mwy o weithiau, gan ychwanegu swm ychydig yn fwy o'r menyn hylif bob tro nes ei fod wedi'i gynnwys.
  Nodyn: Peidiwch â ychwanegu menyn toddi poeth i'r gymysgedd wyau gan y byddai'r gwres o'r menyn yn coginio'r wy, ac nid dyna'r hyn yr hoffech ei wneud!
 2. Ychwanegu'r cynhwysion hylif i'r rhai sych a chymysgu dim mwy na deg eiliad . Dylai'r batter fod yn weladwy lwmp, a gallwch weld pocedi o flawd sych. Mae'n iawn! Mae'n eithriadol o bwysig peidio â gorbwysleisio'r batter, neu bydd y muffins sy'n deillio o hyn yn rhy anodd.
 3. Arllwyswch y batter yn ofalus yn y badell muffin a baratowyd ac yn pobi ar unwaith.
  Tip: Gellir cymysgu cynhwysion sych a gwlyb, yn y drefn honno, ymlaen llaw, ond cyn gynted ag y bydd y cynhwysion gwlyb a sych wedi'u cyfuno â'i gilydd, bydd yr hylif yn gweithredu'r powdr pobi a rhaid i'r bwter gael ei bobi ar unwaith.
 4. Bacenwch 20 munud neu hyd nes y bydd toothpick wedi'i fewnosod i ganol mwdin yn dod allan yn lân.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 176
Cyfanswm Fat 7 g
Braster Dirlawn 2 g
Braster annirlawn 2 g
Cholesterol 103 mg
Sodiwm 499 mg
Carbohydradau 23 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 6 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)