Rysáit Nwdls Thai Hawdd gyda Rysáit Perlysiau Ffres

Rhowch gynnig ar y rysáit nwdod Thai hynod hawdd wedi'i wneud gyda pherlysiau ffres. Mae'n gyflym a syml i'w gwneud, ac yn hynod o flasus! Da ar gyfer y bwydydd llysieuol o Thai , neu dim ond ychwanegu berdys i'r rhai sy'n hoffi bwyd môr. Yn ardderchog ar gyfer cinio a swper, byddwch chi eisiau gwneud y rysáit nwdls hwn yn rhan o'ch bwydlen bwyd Thai bob dydd.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Boil y nwdls nes eu coginio neu bron eu coginio (byddant yn cael eu ffrio'n ddiweddarach), yna rinsiwch yn fyr â dŵr oer i gadw rhag cadw. Rhowch o'r neilltu.
 2. Os oes gennych brosesydd bwyd neu chopper bach: ychwanegwch y cynhwysion past a phrosesu'n dda. NEU, trowch y cynhwysion past yn dda a chwistrellwch ef mewn cwpan. Rhowch o'r neilltu.
 3. Golchwch, rinsiwch, a thorri / sleisio perlysiau ffres. Rhowch o'r neilltu.
 4. Cynhesu wok neu sosban ffrio fawr am 1 munud (gwres canolig). Ychwanegu olew a chwistrellu o gwmpas.
 1. Os na fyddwch yn ychwanegu'r gorgimychiaid neu'r Tofu, Ewch i gamu 7. Ychwanegwch 1/2 y past ynghyd â'r gorgimychiaid neu'r tofu. Hefyd, ychwanegwch 2 lwy fwrdd o win gwyn neu win coginio (neu broth).
 2. Stir-ffri am 1-2 munud nes bod y berdysyn yn binc ac yn plym, neu mae tofu yn cael ei gynhesu ac yn fregus. (Os yw wok neu sosban yn mynd yn sych, ychwanegwch lwy fwrdd arall neu ddau o win neu broth). Nawr, clirwch le yng nghanol y wok neu'r sosban.
 3. Torrwch wyau i mewn i woc neu sosban a throswch yn sydyn â sbatwla nes bod yr wy yn cael ei goginio (fel wyau wedi'i dreialu).
 4. Gwthiwch wyau a chynhwysion eraill o'r neilltu ac ychwanegu 1 o fwy o olew llwy fwrdd i waelod y wok neu'r sosban. Nawr, ychwanegwch y nwdls yn ogystal â'r holl gludo [gweddill] a thorrwch ffy un munud, neu nes bod nwdls yn cael eu coginio.
 5. Gwnewch brofiad blas. Os nad yw'n ddigon saeth, ychwanegwch fwy o saws pysgod neu ddisodli llysieuol (Fel arfer, byddaf yn ychwanegu o leiaf 1 llwy fwrdd mwy, ond efallai y bydd yn ddigon saethus i chi). Os nad yw'n ddigon sbeislyd, ychwanegwch fwy o chili ffres , neu ychydig o saws chili a throwch yn dda i ymgorffori.
 6. Tynnwch wok rhag gwres. Trowch gyda pherlysiau ffres a brwynau ffa (os ydynt yn defnyddio).
 7. Chwistrellwch nwdls gyda'r ddaear neu gnau daear wedi'u torri. Os dymunwch, gosod lletemau o galch ffres ar yr ochr (dewisol).
 8. I'r rhai sy'n hoffi eu nwdls yn sbeislyd ychwanegol, ewch gyda'r dysgl hwn â photel o saws chili Thai . Diddymwch!
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 812
Cyfanswm Fat 20 g
Braster Dirlawn 3 g
Braster annirlawn 9 g
Cholesterol 104 mg
Sodiwm 7,291 mg
Carbohydradau 128 g
Fiber Dietegol 11 g
Protein 37 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)