Dysgu Sut i Saute

Sautéing yw un o'r ffyrdd symlaf o goginio a thechneg dda ar gyfer paratoi amrywiaeth eang o fwyd. Mae'n galw am goginio bwyd yn fyr mewn ychydig bach o fraster dros wres eithaf uchel, gan anweddu'r dŵr yn y cynhwysion a chanolbwyntio eu blasau. Mae'r gwres uchel hefyd yn selio mewn blas naturiol bwyd. Dyma sut mae wedi'i wneud: