Corn Melyn Succotash

Mae'r fersiwn hon o succotash yn cynnwys corn melys iawn oddi ar y cob, ffa lima ffres, a phupur coch coch am ddysgl sy'n llawn blas a gwead, ac yn gwneud cyfeiliant gwych i bron unrhyw bryd.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

1. Coginiwch y cig moch mewn sgilet canolig dros wres canolig nes bod yn ysgafn, tua 6 munud. Gan ddefnyddio llwy slotiedig, trosglwyddwch y cig moch i blât wedi'i linio â thywelion papur i ddraenio. Arllwyswch bob un ond 1 llwy fwrdd o'r dripiau.

2. Gwreswch y menyn yn y skillet gyda thorriadau bacwn dros wres canolig. Ychwanegwch yr ŷd, ffa lima, pupur cloen a sbarion a choginio, gan droi'n aml, am tua 5 munud.

3. Ychwanegu hufen, dŵr, halen a phupur.

Lleihau'r gwres i isel, gorchuddio a mwydwi nes bod y llysiau'n dendr, tua 15 munud. Cychwynnwch y bacwn a'r cywion coch a'u gweini'n boeth.

Cynghorion a Nodiadau Rysáit

• Y ffordd orau o gael gwared â chnewyllynau corn yw sefyll glust corn heb ei gogi ar ei ben mewn bowlen bas a thorri'r cnewyllyn i ffwrdd â chyllell brasiog tenau. Mae'r dechneg hon yn cynhyrchu cnewyllyn cyfan sy'n dda i'w ychwanegu at saladau a salsas.

• Os ydych chi eisiau defnyddio'r cnewyllyn corn ar gyfer cawl, ymlusgwyr, neu bwdinau, gallwch ychwanegu cam arall i'r broses. Ar ôl torri'r cnewyllyn i ffwrdd, cefnwch y cyllell a, gan ddefnyddio'r ochr ddall, ei wasgio i lawr hyd y glust i weddill gweddill yr ŷd a'i laeth.

• Wrth ddewis ŷd, beth bynnag yw'r amrywiaeth, y gorau yw'r symiau mwyaf. Gofynnwch i'r tyfwr pan gafodd ei ddewis neu, os nad yw hynny'n bosibl, dim ond defnyddio'ch trwyn. Bydd ŷd ffres yn arogli'n ffres.

• Chwiliwch am glustiau sydd wedi'u cau'n dynn gyda pysgod gwyrdd llachar.

• Dylai pennau'r sidan corn fod yn frown euraidd, nid pale, arwydd bod yr ŷd yn cael ei ddewis yn rhy gynnar.

• Dylai gorsaf yr ŷd fod yn blin a llaith, nid yn goediog.

• Peidiwch â gorchuddio'r pysgod yn ôl. Os gwnewch chi, bydd yr ŷd yn sychu. Yn lle hynny, teimlwch trwy'r pysgod ar gyfer plwm, cnewyllyn gwydn.

• Ar ôl prynu eich corn, gwnewch beeline ar gyfer y cartref. Nid yw eich car poeth yn le i eistedd am unrhyw amser. Gwnewch ei oeri yn brydlon mewn bag fwrw, a'i blygu ychydig cyn coginio.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 501
Cyfanswm Fat 15 g
Braster Dirlawn 9 g
Braster annirlawn 4 g
Cholesterol 41 mg
Sodiwm 126 mg
Carbohydradau 73 g
Fiber Dietegol 18 g
Protein 23 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)