Ffeil Fit Ryseitiau Wellington

Weithiau mae pryd arbennig Dydd Sul y Dydd Sant yn fwy cofiadwy pan gaiff ei wario gartref gyda'ch melys a'i wneud yn eich cegin eich hun. Rydych chi'n rhoi eich calon i mewn i bopeth yr ydych chi'n coginio, ac nid yw'r eithriad hwn o fwydo Wellington rysáit yn eithriad.

Trinwch y rhai rydych chi'n gofalu amdanynt fwyaf at brif gwrs nad ydynt bob dydd yn anrhydeddu'r gwyliau. Mwy am darddiad y pryd hwn? Fe'i enwyd ar ôl Dug Wellington ac olrhain yn ôl i rysáit clasurol Ffrengig o gig eidion wedi'i lapio mewn crwst .

Casglu'r cynhwysion - mae'n bryd i chi goginio! Argraffwch eich cariad gyda fy ngwneud ar y glasurol a mwynhau pob brathiad yr un fath â nhw, hefyd.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cynhesu'r popty i 425 ° F.
 2. Arllwys 2 lwy fwrdd o'r olew mewn sgilet wedi'i osod dros wres canolig.
 3. Saifwch y madarch gyda'r ysgwyd a'r tymen nes bod yr holl leithder wedi anweddu a choginio'r madarch a'r isots, tua 8 - 10 munud.
 4. Gosodwch y badell i oeri.
 5. Yn y cyfamser, mewn sgilet arall, gwreswch yr olew sy'n weddill.
 6. Tymorwch y darnau cig eidion gyda 1/2 llwy de o halen a phupur.
 7. Rhowch y cig eidion yn y sgilet gwresog ac ewch ar bob ochr tua 2 - 3 munud, neu hyd yn frown.
 1. Tynnwch y cig eidion o'r sgilet a'i osod o'r neilltu.
 2. Pan fo'r madarch wedi oeri, rhowch nhw mewn powlen o brosesydd bwyd ac ychwanegwch y caws Parmesan yn ogystal â'r halen a phupur sy'n weddill.
 3. Proses nes bod y cynhwysion yn cael eu cyfuno a'u torri'n fân iawn, ond heb eu puro.
 4. Rhannwch y gymysgedd a'i roi yng nghanol wyth o'r sgwariau puffod puff.
 5. Rhowch slic o fwydciwm o gwmpas y cig eidion môr a'i roi ar ben y gymysgedd madarch. Ailadroddwch gyda'r cig eidion sy'n weddill.
 6. Rhowch y crwst puff o amgylch pob darn o gig eidion a phinsiwch y gwythiennau gyda'i gilydd. Rhowch bob afon, yn ôl-y-chwith, i daflen pobi heb ei drin.
 7. Gyda'r ddau sgwâr sy'n weddill o gaeri puff, defnyddiwch dorri cwci bach siâp y galon i wneud wyth garnis calon.
 8. Brwsio wyneb pob crwst gyda'r wy wedi'i guro a gosod maid y galon ar ei ben.
 9. Brwsiwch y calonnau gyda'r wy wedi'i guro ac oergell y toiledau am 10 munud.
 10. Gwisgwch nes bod y pasteiod yn troi'n bochur ac yn frown euraidd, tua 10 munud i gyflawni rhinwedd prin canolig. (Ychwanegwch 5 munud i'r amser pobi i gyflawni rhodd cyfrwng; 10 munud ar gyfer y canolig).
 11. Gadewch i bob un arall orffwys am 5 munud cyn ei weini.

Nodyn Cogydd: A oes cyw iâr wrth law? Mae'n gwneud disodlyd blasus ar gyfer cig eidion. Coginiwch yn drylwyr nes bod thermomedr cig yn cyrraedd 165 ° F, tua 20-25 munud.

Os ydych chi am baratoi'r rhain ar gyfer gwyliau arall neu achlysur arbennig, defnyddiwch siâp torri cwci gwahanol neu sgipiwch y cam hwnnw'n gyfan gwbl. Gellir trawsnewid unrhyw bwffe puff ychwanegol i mewn i amrywiaeth o fwdinau hawdd.