Gwnewch Eich Rheil Jeli Gel Eich Hun

Yn Puerto Rico, gelwir jellyroll yn Brazo Gitano. Mae amrywiaeth o flasau a llenwi. Ein hoff ffeil yw rysáit cacen sylfaenol sy'n llawn lledaeniad ffrwythau guava neu lenwi jeli. Mae'n berffaith ar gyfer pwdinau, teatime neu fyrbrydau.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

I Wneud y Cacen:

 1. Cynhesu'r popty i 375 F (190 C).
 2. Rhowch gronfa jellyroll â menyn a'i linellu gyda phapur croen ar gyfer pobi, yna saifwch frig y papur trawiad. Dylech ddod â menyn ar ddwy ochr y papur i ben.
 3. Gan ddefnyddio gwresogydd trydan wedi'i osod ar bowlen ganolig a maint digonol, guro'r gwyn wy nes eu bod yn ffurfio brigiau meddal.
 4. Cynyddu'r cyflymder cyflymder ac ychwanegwch y siwgr un llwy fwrdd ar y tro. Parhewch i guro'r gymysgedd nes bod y gwyn wy yn ffurfio brigiau llym. Trowch oddi ar y gwresogydd a gosodwch y gymysgedd hon i'r ochr.
 1. Mewn powlen arall, trowch y melyn wy gyda ffor nes ei fod yn ffyrnig a melyn.
 2. Mewn trydydd bowlen, rhowch y cynhwysion sych at ei gilydd: blawd, powdr pobi, a halen.
 3. Dychwelwch eich sylw at y bowlen gyda'r gwyn wy. Gan ddefnyddio sbeswla, plygu'n ofalus y melyn wy i'r gwyn. Yna plygu yn y cynhwysion sych. Yn olaf, cymerwch y fanila yn ofalus.
 4. Arllwyswch y batter i mewn i'r padell jellyroll a'i ledaenu'n gyfartal.
 5. Rhowch y gacen yn y rac canol y ffwrn wedi'i gynhesu a'i bobi am 15 munud (hyd nes y bydd euraid a dannedd yn cael ei fewnosod yn y canol yn lân). Er bod y gacen yn pobi, paratowch lliain tyn, glân i rolio'r gacen. Dylai'r tywel fod ychydig yn fwy na'r cacen.
 6. Tynnwch y gacen allan a diffoddwch y ffwrn. Gadewch i'r cacen oeri am tua 5 munud er mwyn i chi allu ei drin. Dylai fod yn ychydig yn gynnes o hyd. Trowch oddi ar y pen crispy a'r ochr.
 7. Pan fyddwch chi'n barod i droi allan y gacen, llwch y tywel llaith gyda siwgr powdr. Trowch y gacen yn ôl i lawr i'r tywel wedi'i baratoi. Cuddiwch y papur croen yn ofalus a'i daflu.
 8. Rholiwch y gacen yn y tywel. Dechreuwch gyda'r ochr lai a rhowch i ffwrdd oddi wrthych. Gosodwch y gacen o'r neilltu a gadewch iddo oeri tra byddwch chi'n gwneud y llenwad.

I Gwneud y Llenwi Guava:

 1. Gan ddefnyddio prosesydd bwyd, cymysgwch y past guava, sudd, a chwistrell nes ei blannu a'i ddigon esmwyth i ledaenu.
 2. Unrolliwch y cacen yn ysgafn a'i ledaenu'n gyfartal ar y llenwad. Yna, rhowch y cacen i mewn i jellyroll yn gadarn, gan ddefnyddio'r tywel fel cymorth a rhowch yr ochr seam i'r gwaelod. Os oes angen, tynnwch y pennau i ben er mwyn gwneud y gofrestr yn daclus ac yn addas.
 1. Rhowch y gofrestr, ochr yr haen i lawr, ar blatyn gweini ac addurnwch gyda mwy o siwgr powdr. Gweinwch.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 214
Cyfanswm Fat 8 g
Braster Dirlawn 3 g
Braster annirlawn 3 g
Cholesterol 121 mg
Sodiwm 252 mg
Carbohydradau 30 g
Fiber Dietegol 4 g
Protein 7 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)