Jam Cantaloupe

Mae'r jam cain deniadol hwn yn hap hawdd a bron heb ei ffrwythau wedi'i wneud gyda dau darn o bectin hylif. Mae hwn yn jam haf blasus, yn berffaith gyda bisgedi llaeth neu sgons.

Defnyddiwch melonau cadarn, aeddfed, ond ni ddylent fod yn rhy hir neu'n iach.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Golchwch chwe chacen 8-ounce, caeadau a bandiau mewn dŵr poeth, sebon; rinsiwch yn dda.
 2. Llenwch y tegell fawr gyda dŵr; rhowch y jariau yn y rac. Gorchuddiwch a thynnwch i fudferiad dros wres canolig. Lleihau'r gwres a chadw'r jariau'n boeth tra byddwch chi'n paratoi'r jam.
 3. Rhowch y caeadau gwastad mewn sosban; gorchuddiwch â dŵr a thynnwch i fudferiad dros wres canolig. Cadwch nhw'n boeth, ond peidiwch â berwi.
 4. Rhowch y bandiau glân ger yr ardal waith.
 1. Torrwch y cantaloupe yn ei hanner a thynnwch yr hadau. Tynnwch y croen allanol a disgrifiwch y cantaloupe. Rhowch y cantalôp wedi'i dynnu mewn stocpot mawr a gwasgu; draeniwch rai o'r suddiau dros ben a mesur 3 cwpan o ganfed melin.
 2. Trosglwyddwch y 3 cwpan o cantalôp wedi'i falu i stoc stoc mawr. Ychwanegwch y sudd lemwn, siwgr a menyn.
 3. Rhowch y pot dros wres canolig-isel a choginiwch, gan droi'n gyson, nes bod y siwgr wedi'i diddymu. Cynyddwch y gwres i ganolig uchel a pharhau i goginio, gan droi'n gyson, nes bod y gymysgedd yn cyrraedd berw hir dreigl. Cychwynnwch ym mhob un o'r pectin hylif ar unwaith. Dewch â'r cymysgedd yn ôl i ferwi llawn a pharhau â berwi, gan droi'n gyson, am un funud.
 4. Tynnwch y sosban o'r gwres a thorrwch ewyn gyda llwy fawr. Gadewch i sefyll am 5 munud, gan droi'n aml i gadw'r ffrwythau rhag suddo.
 5. Rhowch y jam i mewn i y jariau poeth, wedi'u haenwi, gan adael pen y pen 1/4 modfedd. Dilëwch y rhigiau gyda thywel neu lliain papur glân, llaith. Gorchuddiwch â chaeadau ac yna sgriwiwch ar y bandiau. Peidiwch â'u sgriwio yn rhy dynn. Dylent fod yn dynn yn unig.
 6. Rhowch y jariau llenwi yn ôl yn y rac yn y tegell. Ychwanegwch fwy o ddŵr poeth, os oes angen, i ddod ag ef o leiaf 1 modfedd dros y jariau.
 7. Dewch â'r dŵr i ferwi ysgafn, neu araf (tua 200 ° F / 93.3 ° C). Unwaith y bydd y dŵr yn dechrau berwi, gorchuddiwch y pot a'i broses am 10 munud. Os ydych chi'n defnyddio jariau peint, 15 munud.
 8. Diffoddwch y gwres, tynnwch glawr y tegell, a gadael i'r jariau sefyll yn y dŵr am 5 munud. Gan ddefnyddio'r clustiau jar canning, tynnwch y jariau yn ofalus i rac neu dywel trwm i oeri. Peidiwch â thilt, troi, neu sychu'r jariau, ac peidiwch ag aflonyddu ar y caeadau na'u tynhau bandiau.
 1. Ar ôl tua 24 awr, gwiriwch am morloi a chael gwared ar fandiau.

Golchwch unrhyw rasiau heb eu selio a'u defnyddio o fewn wythnos i 10 diwrnod. Fel arall, gallwch ailbrosesu jariau heb eu gwerthu o fewn 24 awr yn dilyn y cyfarwyddiadau uchod gyda chaeadau newydd a jariau newydd, os oes angen. Neu rhewi'r jam heb ei selio. Defnyddiwch gynwysyddion rhewgell, gan adael oddeutu 1 modfedd o headws neu addasu'r headws i 1 1/2 modfedd os yw'n defnyddio jariau canning safonol. Bydd y jam yn ehangu wrth rewi.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Rhewgwr Peach Jam

Jam Mefus Hawdd Swp Bach

Jam Lasl Cartref