Ham Hawdd Hawdd Gyda Phîn-afal

Mae ham tun yn gwneud y pryd hwn yn awel i baratoi a bwyta, ac mae'r sleisen pîn-afal ynghyd â blas saws tangus blasus yn dda. Mae'n amlwg nad yw ham tun mewn blas neu wead fel ham ham ffres neu wedi'i goginio'n llawn, ond mae'n dod â fantais fawr - mae'r ham tun yn aml yn sefydlog. Gellir storio ham tun mawr yn y siâp gellyg gyfarwydd yn y pantri, fel arfer hyd at 2 flynedd. Darllenwch y label yn ofalus, fodd bynnag, gan fod rhaid storio rhai brandiau yn yr oergell.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cynheswch y popty i 325 F (160 C).
 2. Torrwch ham i mewn i ddarnau 1/2-modfedd-drwchus, gan dorri bron i'r gwaelod, ond nid trwy'r cyfan.
 3. Clymwch y ham o gwmpas y perimedr y tu allan gyda darn o gegin gegin i gadw'r sleisennau ar waith.
 4. Draeniwch y sleisen pîn-afal, gan gadw 1/4 cwpan y surop.
 5. Cyfuno syrup pîn-afal gyda'r saws chili, siwgr brown, sudd lemwn, saws Worcestershire, a powdr chili mewn powlen.
 1. Rhowch y ham ar rac mewn sosban rostio neu bobi. Trefnwch leiniau pîn-afal o gwmpas y ham ac arllwyswch saws i bawb.
 2. Pobwch yn y ffwrn wedi'i gynhesu am 1 1/2 awr, yn aml yn rhwym gyda'r saws.
 3. Tynnwch i fflat sy'n gweini, trefnu sleisys pîn-afal o gwmpas y ham; tynnwch gwyn. Gorchuddiwch yn rhydd â ffoil i gadw'n gynnes.
 4. Arllwyswch y sudd sosban i fesur 2-cwpan ac ychwanegu digon o ddŵr poeth (os oes angen) i wneud 1 1/4 cwpan; trosglwyddo i sosban fach.
 5. Cyfunwch y corn corn a'r dwr oer mewn powlen, gan gyfuno tan esmwyth. Ychwanegwch gymysgedd cornstarch i'r sosban a'i goginio dros wres canolig, gan droi, nes ei fod yn drwchus ac yn wych.
 6. Cwchwch y saws dros ham a phîn-afal a gweini saws sy'n weddill ar yr ochr.

Cynghorau Coginio a Golli