Mathau o Fyllau Gwyrdd (neu Ffres)

Amrywiaethau a Disgrifiadau o Peppers Poblogaidd

Mae pupur cil ffres yn gynhwysyn cyffredin mewn bwyd Mecsicanaidd. Maent yn tyfu'n dda mewn hinsoddau poeth a gellir eu cynaeafu trwy gydol yr haf, ond maent yn cyrraedd eu huchaf yn hwyr yn yr haf ac maen nhw orau wrth gynaeafu wedyn.

Daw criwiau gwyrdd mewn miloedd o wahanol fathau, a hyd yn oed mae rhai o'r un mathau'n mynd trwy enwau gwahanol. Gall hyn fod yn ddryslyd iawn os ydych chi'n chwilio am fath arbennig o bupur, felly dyma chi ganllaw i rai o'r sioeau ffres mwy poblogaidd a rhai o'r enwau y maent yn mynd heibio.