Pizzas Brecwast Wyau Ffrwythau Melin Ffug ar gyfer Milk Life

Rydw i wedi prynu i mewn i'r syniad o fwydo i fyny faint o brotein yr ydw i'n ei fwyta - a dwi'n sicrhau bod fy nheulu'n bwyta - am ychydig amser. Mae protein yn golygu eich bod chi'n teimlo'n well, yn rhoi egni difrifol i chi. Mae'r holl arbenigwyr yn pwyso mewn: protein, da.

Ond mae llawer o'r arbenigwyr hyn yn argymell cael 25 i 30 gram o brotein yn y bore, cyn canol dydd. Um, yeah, nid oedd hynny'n digwydd yn fy nhŷ. Pan ddechreuais weithio gyda'r ymgyrch Milk Life, sylweddolais, fel y rhan fwyaf o Americanwyr, yr oeddem yn syrthio'n fyr yn y swm o brotein yr oeddem yn ei fwyta i ddechrau ein dyddiau. Ac nid yw'r protein ôl-lwytho hwnnw yn y cinio, heb ei rwystro dros gyfnod y dydd, yw'r ffordd orau i sicrhau bod eich corff yn manteisio i'r eithaf ar y protein sydd ei angen ar ein cyrff. Boo, ei, ond yn hollol ac yn hawdd ei atgyweirio.

Yn gyntaf, beth bynnag rydych chi'n ei fwyta, arllwyswch chwpan maethlon o 8-onis i fynd, gan roi cychwyn 8-gram i chi i'r nod hwnnw. Yna, meddyliwch am rai o'r cynhwysion sy'n pecyn silff brotein y bore i fynd heibio â'r llaeth hwnnw, ac yn gwneud i chi deimlo'n llawnach yn hirach.

Rydw i wedi gwneud rhywfaint o fideo o Fysiau Muffin Saesneg ar gyfer byrbrydau a brecwast am beth amser, ond nawr rwy'n meddwl sut i'w gwneud hyd yn oed mwy o brotein yn llawn. Wyau! Y rhai hynny, yn ogystal â'r caws, ynghyd â'r gwydr oer o laeth. Y gronfa fawr o brotein? 30 gram. Boom, fel y bydd fy mab yn dweud, gydag ystum ddramatig â llaw nad oes gan bobl yn eu 40au unrhyw fusnes yn ceisio'i gyflawni.

Ac mae fy ffrindiau'n frecwast llawn o brotein y bydd eich hanner dydd yn diolch eich bod chi fy hun. Mae fy dau fechgyn, a'm gŵr, hefyd yn anadlu'r rhain.

Eisiau ennill rhywfaint o laeth? Pam ddim? Tagiwch eich protein brotein brith ar Insta / Twitter / FB, dangoswch ni sut mae llaeth a'i brotein o ansawdd uchel yn rhan o'ch #mymorningprotein, a gallech ennill blwyddyn o laeth a thracwr gweithgaredd i'ch helpu i gyrraedd eich nodau ffitrwydd yn 2016. Bydd un enillydd gwobr fawr yn ennill 8 mlynedd o laeth! Cofiwch ddefnyddio #MyMorningProtein a #promo i fod yn gymwys i ennill. Ac ewch i MilkLife.com/morningprotein i weld sut y gallwch lenwi'ch cwpan gyda llaeth i ddod yn agosach at eich nod protein bore.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Cynhesu'r popty i 400 °. Llinellwch daflen pobi gyda ffoil alwminiwm. Rhowch hanner haul y melinau Saesneg ar y daflen pobi a'i dostio am 4 munud nes ei fod yn ysgafn iawn.
  2. Lledaenwch 1 llwy fwrdd o saws ar bob hanner muffin, a chwistrellwch 2 lwy fwrdd o gaws dros bob un. Dychwelwch y muffins i'r sosban a'u dychwelyd i'r ffwrn am 4 munud arall, nes bydd y caws yn doddi.
  3. Yn y cyfamser, toddi'r menyn mewn sgilet fawr dros wres canolig uchel. Cracwch yn yr wyau a'u ffrio i'ch hoff chi (hoffwn eu coginio am tua 3 munud, yna gorchuddiwch y sosban i 2 arall arall bod y topiau'n gadarnhau'n hapus, ond mae'r melyn yn aros yn rhith).
  1. Tynnwch y muffinau Saesneg o'r ffwrn, pob un gyda phob un ohonynt wyau wedi'u ffrio, tymor gyda halen a phupur, yna'n chwistrellu'n gyfartal dros y oregano a'r Parmesan. Gweinwch yn syth gyda gwydr o 8-ons o laeth.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 467
Cyfanswm Fat 24 g
Braster Dirlawn 11 g
Braster annirlawn 8 g
Cholesterol 487 mg
Sodiwm 770 mg
Carbohydradau 35 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 27 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)