Pot Poeth Mongolia Gyda Gig Oen

Yn draddodiadol mae dysgl gogledd Tsieineaidd clasurol, Pot Pot Mongoliaidd wedi'i wneud gyda thregan. Y ffordd hawsaf o baratoi'r cawl yw prynu coes oen oen a'i wresogi mewn dŵr berw cyn ei dorri. Fodd bynnag, gellir gosod brot cyw iâr. Am y canlyniadau gorau, defnyddiwch gronyn ffa cadarn.

Saws Dipio Awgrymir

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Torrwch yr ŵyn i mewn i ddarnau o bapur tenau hirsgwar. Torrwch y cwch ffa.
  2. Golchwch, draenio, a thorri'r llysiau. Paratowch unrhyw brydau ochr yr ydych chi'n bwriadu eu gwasanaethu.
  3. Lleygwch y cig oen, llysiau wedi'u torri, a llestri ochr ar y platiau ar wahân ar y bwrdd. Rhowch y sawsiau dipio ar y bwrdd mewn powlenni bach bach. Gwnewch yn siŵr bod gan bob gwestai leoliad lle cyflawn, gan gynnwys ffwr dipio (codau lliw os yw'n bosibl) a bowlen fach ar gyfer gosod y bwyd wedi'i goginio.
  1. Dewch â'r broth gyda'r saws soi tywyll i ferwi, ac ychwanegwch y sinsir a'r winwns werdd. Trosglwyddo digon o broth fel bod y pot fondue tua 2/3 - 3/4 llawn. (Faint o broth sydd ei angen arnoch fydd yn dibynnu ar faint y pot fondiw).
  2. Rhowch y pot fondiw ar y llosgydd, a'i gadw'n sychu trwy'r pryd. Cadwch y cawl gweddill sy'n cynhesu ar y stovetop.
  3. I weini, gwahoddwch westeion i ysgubo'r bwyd gyda ffor dipio a choginio'n fyr yn y broth nes eu coginio, yna tynnwch y bwyd wedi'i goginio yn y sawsiau fel y dymunir.
  4. Defnyddiwch fasged dipio i goginio'r llysiau mewn sypiau yn y broth poeth a mynd allan i'r bowlenni cawl. Coginiwch y nwdls a gweini ar ddiwedd y pryd bwyd.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 918
Cyfanswm Fat 53 g
Braster Dirlawn 23 g
Braster annirlawn 22 g
Cholesterol 255 mg
Sodiwm 482 mg
Carbohydradau 31 g
Fiber Dietegol 8 g
Protein 76 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)