Pwdin Bara Fosan Bananas

Mae'r rysáit pwdin hwn yn cyfuno dau gategori: Banana's Foster a bwdin bara. Mae'n gwneud y diwedd yn berffaith i barti Mardi Gras New Orleans neu ginio arbennig gyda ffrindiau! Mae defnyddio llaeth cyflawn a bara bwa fel callah neu brioche yn creu prydys hyfryd ond cyfoethog iawn. Os yw'n well gennych rywbeth nad yw mor drwm, rhowch 2 y cant o laeth a bara Ffrengig.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cynhesu'r popty i 350 F.
 2. Gosodwch pecans ar daflen y cwci a thostiwch yn ysgafn yn y ffwrn nes y gallwch ei arogli (tua 4 i 6 munud).
 3. Gosodwch i ffwrdd i oeri, yna torri'n fras. Tynnwch y ffwrn i ffwrdd.
 4. Rhowch fenyn golau yn ddysgl pobi 9 wrth 12 (neu gyfwerth) ac ychwanegwch y ciwbiau bara mewn haen hyd yn oed.
 5. Mewn powlen fawr, gwisgwch yr wyau, y llaeth, siwgr, bananas cysgodol, vanilla, sinamon a nytmeg at ei gilydd.
 6. Arllwyswch y gymysgedd dros y ciwbiau bara. Gan ddefnyddio sbatwla rwber, plygu'n ofalus y pecans a darnau bricyll wedi'u sychu.
 1. Gorchuddiwch y dysgl gyda ffoil alwminiwm. Rhowch y dysgl yn yr oergell am 30 munud i awr er mwyn i'r hylif fynd i'r bara.
 2. Cynhesu'r popty i 325 F a gosod pwdin bara ar rac canol. Gadewch y ffoil alwminiwm ymlaen. Gwisgwch am 45 munud.
 3. Tynnwch y ffoil a'i deifio am 20 i 30 munud arall nes bod yn gadarn a bydd cyllell wedi'i fewnosod yn dod yn lân.

Gwnewch y Saws Rum

 1. Er bod y bwdin bara yn pobi, gwreswch y menyn mewn sgilet fawr dros wres canolig.
 2. Pan fydd y menyn yn dechrau toddi ychwanegwch y siwgr brown, sinamon a bananas chwarteredig. Sautewch yn ysgafn, gan symud y bananas o amgylch, am oddeutu munud.
 3. Tynnwch y sgilet rhag gwres ac ychwanegwch y rum a'r gwirod. Dychwelwch y sgilet i wres canolig.
 4. Pan fydd yr hylif yn dechrau swigen, tiltwch y sosban a defnyddio golau rhybuddio'r saws gyda gêm hir. Pan fydd y fflamau'n mynd i ffwrdd, tynnwch y sgilet rhag gwres. (Os na allwch gael y saws i oleuo, dim ond coginio am 3 i 4 munud i ganiatáu i'r alcohol gael ei losgi.)
 5. Dylid cyflwyno'r saws rhy gynnes. Os yw'n oeri gormod, ailhewch mewn sosban dros wres isel neu mewn microdon.

Gwnewch yr Hufen Chwipio

 1. Chwiliwch yr hufen nes ei fod yn dechrau trwchus.
 2. Ychwanegwch y fanila a chwistrellwch y siwgr dros yr hufen.
 3. Ewch ymlaen i chwipio hyd at y brig meddal. Defnyddiwch yn syth neu oeri.

I Gwasanaethu

 1. Torrwch i mewn i'r sgwariau neu chwistrellu'r bwdin bara a rhoi lle ar blaen neu bowlen.
 2. Ychwanegwch ddau ddarn o bananau wedi'u coginio a rhowch y saws swn dros y brig.
 3. Ychwanegwch hufen chwipio.

Mwy o Ryseitiau Pwdin Bara:

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 399
Cyfanswm Fat 14 g
Braster Dirlawn 6 g
Braster annirlawn 5 g
Cholesterol 108 mg
Sodiwm 97 mg
Carbohydradau 58 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 7 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)