Pwdin Mont Blanc (Meringues Hufen Casen)

Mae'r rysáit Ffrengig hon, a elwir yn Mont Blanc ("mynydd gwyn"), yn cynnwys pwrs castan wedi'u piled ar ben rowndiau meringiw sydd â hufen chwipio ar gyfer pwdin glasurol.

Gan fod gwyn wy amrwd wedi'i ymgorffori yn yr hufen chwipio, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio wyau wedi'u pasteureiddio.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Gwnewch y Meringues

 1. Cynhesu'r popty i 250 F. Gosodwch daflen pobi, chwistrellu blawd a chylch 1 (9 modfedd) neu gylch 10 (3 1/2 modfedd) (efallai y bydd angen mwy nag un taflen pobi).
 2. Mewn powlen fawr, curwch 4 gwyn wy gyda halen tan ewyn . Ychwanegwch hufen o dartar a guro hyd nes y bydd y copa'n feddal.
 3. Rhowch 2 lwy fwrdd o siwgr nes bod y cymysgedd yn dal copa hir, llyfn pan gaiff y gwresogydd ei godi. Plygwch y siwgr a'r fanila sy'n weddill.
 1. Rhowch mewn bag crwst gyda thiwb plaen 1/2-modfedd a phibell 1 rownd fawr neu 10 o rai bach ar daflen pobi wedi'i baratoi. Pobi 1 awr neu hyd nes bod meringw yn gadarn i'r cyffwrdd. Os bydd meringues yn frown wrth eu pobi, lleihau gwres. Trosglwyddo meringues i rac a gadewch oer.

Gwnewch y Pwrs Casta

 1. Cynhyrchwch y popty gwres i 375 F. Castiwch y castannau gan ddefnyddio cyllell fach, miniog a gadael y croen mewnol ymlaen.
 2. Rhowch castannau mewn dysgl ffwrn bas ac yn pobi 10 i 15 munud, neu nes bod y croen yn sychu ac yn diflannu'n hawdd. Rhwbiwch gnau mewn brethyn garw i gael gwared â chroen.
 3. Rhowch cnau wedi'u plicio a'u cnau mewn sosban gyda ffa a dŵr fanila i'w gorchuddio a'u dwyn i ferwi dros wres uchel. Lleihau gwres, gorchuddio a fudferu 25 i 30 munud, neu hyd nes bod yn dendr iawn. Tynnwch ffa vanilla (gellir ei rinsio a'i ailddefnyddio).
 4. Drain castannau yna rhowch felin fwyd neu brosesydd bwyd, a'r pwrs hyd nes bod yn esmwyth.
 5. Mewn sosban fach, berwi'n fyr â'i gilydd 3/4 o gwpan cwpan a 1/3 cwpan siwgr i wneud surop siwgr denau. Gosodwch i ffwrdd i oeri.
 6. Pan fyddwch yn oer, guro digon o'r syrup hwn i'r pwrs casten i'w wneud yn ddigon tenau i bibell trwy fag crwban ond yn dal yn ddigon trwchus i ddal ei siâp. Os ydych chi'n defnyddio pwrs tun, melyswch i flasu, gan wneud yn siŵr ei fod yn ddigon tenau i'w pibio. Gosodwch bagiau crwst gyda thiwb plaen 1/8 modfedd a llenwi â phurée.

Gwnewch yr Hufen Chwipio

 1. Mewn powlen gyfrwng, guro hufen tan stiff, gyda 1 i 2 llwy fwrdd o siwgr neu i flasu a 1 llwy de fanilla.
 2. Mewn powlen fach ar wahân, guro gwyn wy wedi'i pasteureiddio nes bod y copa'n gyflym , yna plygu i mewn i hufen. Rhowch gymysgedd hufen i mewn i fag crwst gyda thomen seren .

Cydosod y Mont Blancs

 1. Trefnwch meringiwau ar bwrs castenni platenni a phibell i mewn i siâp nythu adar o amgylch ymyl pob meringw.
 2. Cymysgedd hufen pibell yn y ganolfan, gan ei dynnu'n uchel. Chwistrellwch siocled wedi'i gratio dros hufen chwistrellu ac oeri tan amser gwasanaethu.

> Ffynhonnell: "Best of Bon Appetit" (Knapp Press)

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 594
Cyfanswm Fat 15 g
Braster Dirlawn 9 g
Braster annirlawn 4 g
Cholesterol 40 mg
Sodiwm 96 mg
Carbohydradau 103 g
Fiber Dietegol 4 g
Protein 13 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)