Llusgiadau Sbriwtig a Rhwbiau ar gyfer Hensiau Gêm Cernyw

Mae ieir gêm Cernyweg yn gyw iâr broil sydd yn bennaf yn cynnwys cig gwyn yn unig. Fe'i gelwir hefyd fel poussin , mae gan yr hen ieir Cernyw flas cain ac yn aml mae'n cael ei rostio'n gyfan gwbl neu'n barbeciw. Mae yna lawer o ffyrdd o dymor a pharatoi ieir Cernyw, fel gyda morglawdd oren neu sbeis.

Mae'r rysáit hon wedi'i wydro Cornish wydr yn wych ar gyfer cyfarpar unigol neu entrees ar gyfer partïon cinio neu brydau gwyliau. Gallwch chi wasanaethu'r ieir yn syth allan o'r ffwrn, gan y byddech chi'n cyw iâr wedi'i rostio, gyda chroen croen brown a llaith, cig tendr. Mae'r sleidiau sy'n mynd yn wych gyda'r henau yn cynnwys llysiau wedi'u rhostio neu wedi'u stemio, tatws wedi'u pobi neu eu masio, neu salad syml.

Yn deillio o Lyfr Coginio Dydd y Fenyw gan Kathy Farrell-Kingsley, mae'r ryseitiau canlynol yn tynnu sylw at saith saws blasus gwahanol sy'n cymryd llai na 10 munud i'w gwneud ac yn rhoi pizzazz i ieir Cernyw. Gallwch hefyd ddefnyddio'r syniadau hyn ar gyfer cyw iâr wedi'i rostio trwy gynyddu'r amser coginio yn unol â hynny.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Os ydych chi eisiau gwisgo'ch ieir gêm Cornish, paratowch yr ieir cyn rostio gydag un o'r rwbiau a nodir isod. Ychwanegwch y gwydro yn y 15 neu 20 munud olaf o rostio, fel y nodwyd.
 2. Rostwch yr ieir yn 375 F am oddeutu 1 awr, waeth beth yw'r gwydredd neu rwbio rydych chi'n ei ddewis (neu os ydych chi'n dewis peidio ag ychwanegu un o gwbl).
 3. Pan fydd y sudd yn rhedeg yn glir (pan fo mên yn cael ei dracio â chyllell) a chofrestryddion thermomedr cig 170 F, mae'r ieir yn cael eu gwneud.
 1. Gweini ieir gêm Gweinyddu Cernyw ond wedi'i rostio allan o'r ffwrn neu gydag un o'r amrywiadau a nodir isod.

7 Rhwbiau a Glazes i Ystyried

 1. Apricot Glaze: Cymysgwch 1/2 cwpanot jam jam, 2 llwy fwrdd o saws soi, 2 llwy fwrdd o mwstard Dijon, a 2 llwy fwrdd mêl. Brwsiwch y gwydr bricyll dros yr ieir yn ystod y 15 i 20 munud olaf o rostio.
 2. Accent Asiaidd: Cymysgwch 2 lwy fwrdd o saws soi, 2 llwy fwrdd o brot cyw iâr, ac 1 llwy de o olew sesame. Brwsiwch y cymysgedd dros yr ieir ac arllwyswch ychydig i'r cavities cyn rostio.
 3. Citris Glaze: Cymysgwch 1/4 cwpan o sudd oren wedi'i ddoddi, wedi'i rewi yn canolbwyntio, 2 llwy fwrdd o mwstard Dijon , a 2 llwy fwrdd o fêl hyd nes ei fod wedi'i gymysgu'n dda. Brwsio'r gwydr dros yr ieir yn ystod y 15 i 20 munud olaf o rostio.
 4. Garlleg-Berlys: Cymysgwch 2 lwy fwrdd o garlleg ffres, 2 llwy de o awd ffres wedi'i dorri'n fân, 2 llwy de o rawnmari ffres wedi'i dorri'n fân, a 2 lwy de saws wedi'i falu'n fân. Tynnwch groen y fron i bob haen ac rwbiwch chwarter y cymysgedd o dan groen pob aderyn.
 5. Lemon-Basil: Rhwbiwch y tu allan i'r ieir gyda lemon wedi'i dorri a brwsio gyda menyn wedi'i doddi. Rhowch un hanner lemwn a sbrigyn o basil ffres ym mhob ceudod.
 6. Sbeislyd Mecsicanaidd: Rhwbiwch y tu allan i'r ieir gyda sesni taco wedi'i becynnu a chôt ysgafn gyda chwistrellu coginio.
 7. Mwstard-Perlys: Côt y tu allan i bob hen ac mae tua 1 llwy fwrdd o mwstard Dijon. Chwistrellwch gyda chymysgedd o tarragon sych, basil, a thym . Rhowch y sosban ar ôl rhostio gyda 3/4 cwpan o win gwyn a'i weini gyda'r sudd sosban.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 760
Cyfanswm Fat 22 g
Braster Dirlawn 6 g
Braster annirlawn 7 g
Cholesterol 601 mg
Sodiwm 357 mg
Carbohydradau 0 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 132 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)