Quiche Ham a Swistir

Mae caws Ham a Swistir yn bartneriaid naturiol. Mae blas melys a hallt y ham yn berffaith gyda blas melys a thrist ychydig o'r caws. Wrth gyfuno mewn cwiche, mae'r cyfuniad hwn hyd yn oed yn fwy blasus.

Fe allech chi roi 1 cwpan o floriau brocoli wedi'u rhewi, wedi'u taflu a'u draenio, ar gyfer y sbigoglys yn y Quiche Ham a Swistir os hoffech chi. Neu defnyddiwch asbaragws wedi'i goginio wedi'i dorri neu hyd yn oed ffa gwyrdd. Gallech hefyd ddefnyddio mathau eraill o gaws wedi'i gratio yn lle'r Swistir neu Havarti. Byddai caws Cheddar, Colby, neu Cojack yn dda, fel petai caws Monterey Jack. Gallwch hyd yn oed wneud y sbeis cwiche hwn, gyda phecyn Pepper Jack.

Cymysgedd o hufen, wyau a chaws yw cymysgedd syml, wedi'u cymysgu â chynhwysion eraill a'u pobi mewn cragen coch nes eu bod yn bwff ac yn frown euraid. Mae'r rysáit syml hon yn dilyn y fformiwla arferol. Er y gallwch chi arbrofi ychydig gyda'r rysáit hwn, mae'n well aros heb ffiniau'r symiau a nodir.

Gallwch ddefnyddio crwst celf premadeg prynu, neu wneud un o'r dechrau. Mae fy rysáit crwst cyw iâr Pwmp Poeth Dŵr Poeth yn hawdd ac yn ffyrnig ac yn berffaith gyda'r llenwad ysgafn hwn.

Ar ôl i chi wybod sut i wneud cwiche fel hyn, gallwch ei ddefnyddio fel sylfaen ar gyfer cyfuniadau cynhwysion eraill. Rhowch gynnig ar berdys, cyw iâr wedi'i goginio wedi'i goginio, neu adael y cig yn gyfan gwbl a'i wneud yn chwiche llysieuol. Yn yr achos hwnnw, defnyddiwch fwy o lysiau wedi'u coginio yn lle'r cig.

Gweinwch y rysáit hwn gyda salad gwyrdd wedi ei daflu â madarch a thomatos grawnwin neu afocado, a rhai ffrwythau ffres neu salad ffrwythau gelatin . Bydd rhywfaint o win gwyn, te heli, neu ddŵr ysgubol i yfed yn cwblhau'r pryd hwn.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Cynhesu'r popty i 350 ° F. Paratowch crwst carthion a'i neilltuo.

Mewn powlen gyfrwng, rhowch hanner a hanner, wyau, mwstard mel, blawd, halen, teim, a phupur a guro nes eu cyfuno.

Gosodwch yr haem ciwbig, caws Swistir, a sbigoglys yn y criben paratoi. Arllwyswch y gymysgedd wy yn araf i mewn i'r crwst cris a chwistrellwch y caws Parmesan.

Pobwch y cwiche am 40-50 munud nes bod y crust yn aur ac yn gosod llenwi.

Gadewch i chi sefyll am 5 munud, yna ei dorri'n lletemau i wasanaethu.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 545
Cyfanswm Fat 37 g
Braster Dirlawn 13 g
Braster annirlawn 11 g
Cholesterol 188 mg
Sodiwm 783 mg
Carbohydradau 34 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 20 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)