Rosca de Coco: Ring Cnau Cnau Braided

Mae'r ffrwythau bara melys hwn wedi llenwi cnau coco hufenog a gwydredd siwgr. Mae'r toes yn groenwaith a brioche, yn debyg i toes rholio melys , ac mae'n hawdd iawn gweithio gyda hi.

Yn ogystal â chylch plât , gellir siâp y toes yn yr un modd â rholiau sinamon - trwy rolio'r toes i betryal fawr, gan ledaenu'r rhan fwyaf o'r llenwi dros y toes, ei dreiglo i mewn i silindr, a thorri'r silindr yn sleisys troellog. Rhowch y rholiau mewn sosban 9x13 modfedd i'w codi a'u pobi, yna gwydrwch y rholiau gyda'r llenwad sy'n weddill pan fyddant allan o'r ffwrn.

Mae unrhyw weddillion yn arbennig o flasus pan yn tostio ac yn lledaenu â menyn.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cynhesu'r popty i 300 gradd. Rhowch y cnau coco wedi'i dorri mewn dysgl pobi bas a thost yn y ffwrn, gan droi'n achlysurol, nes ei fod yn frown euraid. Unwaith y byddwch yn oer, rhowch y cnau coco mewn prosesydd bwyd a throwch yn fyr i dorri'n fân (neu dorri trwy law). Rhowch o'r neilltu.
 2. Rhowch y llaeth mewn sosban fach gyda'r hufen cnau coco a'r siwgr. dod â'r cymysgedd yn aflan, yna tynnwch o'r gwres.
 3. Rhowch y menyn yn y bowlen o gymysgydd sefydlog sydd wedi'i osod gyda'r atodiad bachyn toes. Arllwyswch y cymysgedd llaeth a siwgr cynnes dros y menyn a gadewch oeri'n fyr. Pan fo'r cymysgedd wedi oeri digon ei fod yn gynnes i'r cyffwrdd, tynnwch y burum drosti a'i neilltuo am 5 munud, neu hyd nes bod y burum yn edrych yn ewynog.
 1. Ychwanegu'r wyau, 1 cwpan o flawd, yr halen, y fanila, a'r blas cnau coco, a'u cymysgu ar gyflymder isel nes bod blawd wedi'i ymgorffori. Ychwanegwch 3 cwpan mwy o flawd, 1 cwpan ar y tro, ac yn cymysgu'n dda. Gludwch am 5 munud ar gyflymder canolig. Ychwanegu blawd ychwanegol yn ôl yr angen i wneud toes llyfn, estyn, ychydig yn gludiog.
 2. Trosglwyddo toes i bowlen wedi'i oleuo a'i orchuddio yn ddoeth. Gosodwch toes ar wahân i godi mewn lle cynnes am oddeutu awr.
 3. Er bod y toes yn codi, paratowch y llenwad: Rhowch y llaeth cywasgedig, 3 llwy fwrdd o fenyn, hufen, cnau coco tost, a phinsiad o halen i sosban fach. Gwreswch dros wres canolig-isel nes bod y cymysgedd yn dod i fudferydd. Mwynhewch am 3-4 munud, gan droi'n gyson. Tynnwch o'r gwres a gadewch i oeri'n fyr cyn ychwanegu'r blasu cnau coco. Gosodwch i ffwrdd i oeri.
 4. Siâp y ffoniwch braidio: Trowchwch y toes i mewn i wyneb ysgafn a ffoslyd a rhannwch y toes yn 3 darn cyfartal. Rhowch bob darn i mewn i betryal bras o 5 modfedd x 8 modfedd. Cymerwch hanner y llenwi mewnfrwedig a'i rannu ymhlith y 3 petryal, a'i ledaenu mewn llinell yng nghanol y petryal, gan adael ffin 2 modfedd ar yr ochr hir a ffin 1 modfedd ar yr ochr fer. Rhowch bob darn o toes i mewn i silindr, gan amgáu'r llenwad. Rhowch y neilltu i orffwys am 5 munud.
 5. Ymestyn pob darn o toes i mewn i silindr hirach trwy ei dreiglo ar y cownter, gyda'ch dwylo'n dechrau yn y canol ac yn ymestyn i bob ochr. Gadewch orffwys yn fyr, yna rholio eto, nes bod silindrau tua 24 modfedd o hyd.
 6. Peidiwch â phlyso'r 3 darn o toes yn ofalus (gweler sut i blygu toes bara ), yna rhowch y pennau i ffurfio cylch. Rhowch y cylch ar daflen pobi wedi'i linio â phapur croen. Gorchuddiwch yn ddidrafferth a gadewch iddo gynyddu mewn lle cynnes am 45 munud. Cynhesu'r popty i 375 gradd.
 1. Cracwch yr wy mewn powlen fach a'i gymysgu â 1 llwy fwrdd o ddŵr. Brwsiwch y golchi wyau dros y braid.
 2. Bacenwch y bara hyd nes ei fod yn frown euraidd a phwmp, tua 40-45 munud. Tynnwch o wres a brwsio gyda llenwi sy'n weddill tra bo'r bara yn dal yn boeth o'r ffwrn.
 3. Gweini tymheredd cynnes neu ar yr ystafell.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 577
Cyfanswm Fat 36 g
Braster Dirlawn 23 g
Braster annirlawn 9 g
Cholesterol 177 mg
Sodiwm 492 mg
Carbohydradau 55 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 11 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)