Rysáit ar gyfer Rolls Hard Yeast

Cerddwch i mewn i unrhyw siop deli a chewch chi rolla caled yn barod ac yn barod i'w fwyta. Mae rholiau caled yn rholiau caws sy'n blasu'n dda gydag unrhyw ginio ac maent yn berffaith ar gyfer gwneud brechdanau. Mae'r rysáit hon ar gyfer swp mawr o roliau caled ac mae'n gwneud 18 rhol y gallwch chi eu pobi, eu cŵl, a'u rhewi ar gyfer ciniawau yn ddiweddarach neu eu defnyddio ar gyfer cinio pecyn trwy gydol yr wythnos.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Mewn powlen fawr, cymysgwch siwgr, burum, halen a dŵr nes bod y burum yn cael ei ddiddymu.
 2. Ychwanegu menyn, gwyn wy, a 3 chwpan o flawd. Cymysgwch nes ei fod wedi'i gymysgu'n dda.
 3. Ychwanegwch flawd yn araf, tua 1/4 cwpan ar y tro, nes bod y toes yn cael ei ffurfio.
 4. Trowchwch y toes ar y bwrdd ffwrn a chliniwch am 8 munud, gan ychwanegu symiau bach o flawd i'r toes yn ôl yr angen.
 5. Rhowch y toes mewn powlen wedi'i halogi. Trowch y toes i mewn mewn powlen i saim top toes . Gorchuddiwch a gadewch i chi godi am 45 munud neu hyd at faint dwbl.
 1. Punchwch y toes. Trowch allan i fwrdd ysgafn, gorchuddiwch toes a gadewch eistedd am 10 munud arall.
 2. Paratowch ddwy daflen pobi mawr trwy ysgubo'r taflenni a chwistrellu cornmeal arnynt.
 3. Rhannwch y toes yn ddwy ran gyfartal. Rhannwch bob hanner i 9 darnau cyfartal am gyfanswm o 18 rhol.
 4. Ffurfwch bob darn toes i mewn i bêl crwn a'i roi ar daflen pobi, gan adael tua 3 modfedd o le rhwng rholiau.
 5. Rholiwch y rholiau a gadewch i chi godi am oddeutu 30 munud neu hyd at faint dwbl.
 6. Cymysgwch ddŵr a chorn corn mewn sosban fach. Dewch i ferwi ac yna ei neilltuo i oeri i gynhesu nes bod y rholiau wedi'u gorffen yn codi.
 7. Rhowch y rholiau gyda chymysgedd corn corn a thorri topiau X ar y gofrestr.
 8. Os yw'n ddymunol, chwistrellwch roliau gyda hadau sesame neu bapi.
 9. Rholiwch y rholiau yn 450 F am tua 15 munud neu hyd nes y gwneir.
 10. Tynnwch o daflenni pobi a gadewch i chi oeri ar raciau gwifren.
 11. Gadewch y rholiau'n oer yn gyfan gwbl cyn bagio a rhewi am nes ymlaen.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 47
Cyfanswm Fat 3 g
Braster Dirlawn 1 g
Braster annirlawn 1 g
Cholesterol 5 mg
Sodiwm 341 mg
Carbohydradau 5 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 1 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)