Pwmpen Pwmpen Baked

Er bod llawer o bobl yn prynu pwmpenni yn unig ar gyfer addurno, gall y gourds hyn wneud prydau blasus hefyd. Yn hytrach na phrynu pure pwmpen tun, mae'n hawdd gwneud eich hun tra mae pwmpenni ffres yn y tymor. Mae pwmpen wedi'i bakio yn gwneud ochr ochr wych gydag ychwanegu syml o fenyn, halen a phupur. Cofiwch nad yw pob cnawd pwmpen yn oren disglair fel y pure tun. Mae'r llun, er enghraifft, o amrywiaeth o'r enw pwmpen "pwmpen criben". Roedd ei gnawd yn wyllt ac roedd y blas yn fwy poen na'r tun. Mae pwmpenni llai yn well ar gyfer pobi, tra bod rhai mwy yn well ar gyfer cerfio .

Tip: Dewiswch bwmpenau llai sy'n pwyso 2 i 4 punt at ddibenion bwyta. Mae pwmpenni rhy fawr yn tueddu i fod yn sych a llym.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Cynhesu'r popty i 350 F.
  2. Torrwch y brig o'r bwmpen. Crafu pilenni a hadau llym. (Gwarchodwch hadau i wneud Hadau Pwmpen Tost , os dymunir.)
  3. Torrwch bwmpen i ddarnau mawr a gosodwch mewn padell rostio. Arllwyswch 1/2 o gwpan i waelod y sosban a'i gorchuddio â ffoil. Bacenwch 45 i 60 munud neu hyd nes bod y pwmpen yn feddal ac yn cael ei ddrwgio'n hawdd â fforc. Gadewch oeri nes y gallwch chi ei drin yn gyfforddus.
  4. Crafwch y mwydion meddal o'r croen i mewn i brosesydd bwyd neu gymysgydd ar ddyletswydd trwm. Anwybyddwch y croen. Pulse hyd nes ei fod yn puro yn gyfartal. Ailgynhesu os yw'n gwasanaethu ar unwaith neu ei oeri a'i ddefnyddio o fewn 3 diwrnod. Mae'n bosibl y bydd y pure pwmpen wedi'i rewi mewn cynhwysydd pwrpas neu fag sip am 10 i 12 mis.

Bydd ychwanegu gwahanol sbeisys yn newid y math o pure pwmpen rydych chi wedi'i wneud. Dyma ddau flas gwahanol y gallwch eu gwneud.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 60
Cyfanswm Fat 0 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 5 mg
Carbohydradau 15 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 2 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)