Rysáit Custard Bwsh Crock Pot

Gallwch wneud bron unrhyw beth yn eich popty araf, hyd yn oed cwstard! Mae'r rysáit cacennau blasus a hawdd hwn mor fodlon ag unrhyw gwstard wy wedi'u tyfu'n draddodiadol , mae'n syml yn chwistrellu'r ffwrn ac yn defnyddio'ch popty araf yn dda.

Gwneir y Custard Crock Pot Baked mewn modd tebyg i gwstardard eraill. Byddwch yn creu rhes ar gyfer eich dysgl pobi y tu mewn i'r popty gan ddefnyddio ffoil alwminiwm. Yna, ychwanegir dŵr poeth o dan y ddysgl. Bydd hyn yn coginio'r cwstard i berffeithrwydd mewn ychydig oriau ychydig.

Mae'n gamp wych ac yn berffaith ar gyfer yr adegau hynny pan fydd eich popty wedi'i lenwi â bwydydd eraill. Gallwch hefyd ddefnyddio'r rysáit hwn am ddiwrnodau haf pan fyddwch am osgoi troi'r ffwrn a chadw'r tŷ yn oer.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Mewn powlen gymysgu, cyfunwch yr wyau wedi'u guro'n ysgafn gyda'r siwgr, y fanila, a'r llaeth a'u cymysgu'n dda.
  2. Arllwyswch i mewn i ddysgl neu fwc pobi 1- neu 1-quart ysgafn a gaiff ei ffitio yn y popty araf.
  3. Chwistrellwch y cwstard gyda nytmeg.
  4. Rhowch rac neu ffon o ffoil alwminiwm yn y popty araf, yna ychwanegwch 1 1/2 i 2 gwpan o ddŵr poeth i'r pot.
  5. Gorchuddiwch y dysgl pobi gyda ffoil alwminiwm a'i roi ar y rac alwminiwm.
  1. Gorchuddiwch y popty a'i goginio ar uchder am 2 1/2 i 3 awr, neu hyd nes ei osod.

Sut i ddefnyddio Ramekin yn y Cogen Araf

Ramekins yw'r cwpanau pobi bach y mae'r cwstard yn cael eu pobi a'u gwasanaethu yn draddodiadol. Yn hytrach na dysgl pobi, gallwch chi wneud cyfarpar unigol gyda ramekin yn eich popty araf hefyd.

I wneud hyn, mae'n rhaid i chi syml addasu'r rac wedi'i gludo i ddarparu ar gyfer y prydau pobi llai. Gwnewch yn siŵr fod pob un yn gosod lefel ar y raciau a'u pobi yn ôl y rysáit.

Tip: Oherwydd maint llai pob dysgl, mae'n bosib y bydd yn coginio ychydig yn gyflymach. Edrychwch arno o gwmpas y marciau 2 a 2 awr 2/2.

Trws arall y mae brwdfrydedd popty araf yn ei ddefnyddio yw gosod jariau canning bas (4 jar ar y jeli jeli) ar waelod y popty araf. Cydbwyso un ramekin ar bob jar ac ychwanegu dŵr.

Ryseitiau Custard Blasus

Er bod y rysáit uchod yn gwstard wy traddodiadol gyda nytmeg, gall cwstard gymryd unrhyw flas yr ydych yn ei hoffi. Mae cnau coco a phwmpen yn ddau opsiwn poblogaidd ac maen nhw mor ddeniadol. Er bod y ryseitiau hyn wedi'u cynllunio ar gyfer y ffwrn, gallwch chi eu gwneud yn hawdd yn y popty araf hefyd. Defnyddiwch y driciau yr ydych newydd eu dysgu a'u mwynhau!

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 135
Cyfanswm Fat 5 g
Braster Dirlawn 2 g
Braster annirlawn 2 g
Cholesterol 112 mg
Sodiwm 75 mg
Carbohydradau 15 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 6 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)