Rysáit Cyw Iâr Ffres Ffrengig Lemog Rhostog

Mae hon yn rysáit Ffrengig hyfryd sy'n dod â rhai blasau Ffrangeg hyfryd at ei gilydd ynghyd â chyw iâr rhost wych.

Mae'r cyw iâr wedi'i rostio yn cymryd ychydig o baratoi ac ychydig o amynedd. Mae browning y cyw iâr cyn ei rostio yn cael ychydig yn sarhaus. Mae'r ffaith bod y drafferth bychan ychydig yn amser wedi ei wario'n dda, er bod y blas yn well na'r hyn sydd wedi ei baratoi'n fwy syml. Ychydig o ymdrech i wobr wych.

Peidiwch ag anghofio y grefi.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Cynhesu'r popty i 450F.

Cynhesu 2 lwy fwrdd o'r olew olewydd mewn sgilet fawr, trwm dros wres canolig-uchel. Ychwanegwch y winwns, y moron, yr seleri, y cefn garlleg, ¾ llwy de o halen, a ¼ llwy de pupur, a'u coginio, gan droi weithiau, am 10 munud. Pan gaiff y llysiau eu carameli, eu llwygu ar hyd ochr y badell rostio mawr a'i osod o'r neilltu.

Lleihau gwres y llosgydd ychydig a chaniatáu i'r sosban oeri ychydig.

Ychwanegwch 2 lwy fwrdd o olew i sosban a dychwelwch y sosban i wres canolig-uchel. Tymorwch y cyw iâr a baratowyd gyda'r halen a'r pupur sy'n weddill, a'i fro yn yr olew poeth. Trosglwyddwch y cyw iâr i ganol y padell rostio, torrwch y slits 1-modfedd yn ofalus i'r croen, ac arllwyswch y sudd sosban ar ben y cyw iâr. Tynnwch y slits yn y croen yn ofalus iawn a rhowch y chwistrell lemwn, persli, rhosmari a thym dan y croen.

Ychwanegwch y gwin i'r sgilet a diheintiwch, crafu unrhyw ddarnau brown o'r padell. Ar ôl i'r win gael ei chwythu am 30 eiliad, ychwanegwch y stoc cyw iâr a gwres drwodd. Arllwyswch y saws gwin dros y cyw iâr. Gorchuddiwch y padell rostio gyda chaead neu ffoil wedi'i selio'n dynn a'i rostio yn y ffwrn wedi'i gynhesu am 60-70 munud, nes bod y profion cyw iâr 170 pan fydd thermomedr yn cael ei fewnosod yn y clun. Gadewch i'r cyw iâr sefyll ar dymheredd yr ystafell yn y sosban am 10 munud cyn cerfio.

Gweini'r cyw iâr wedi'i amgylchynu gan y llysiau rhost. Peidiwch ag anghofio gwneud y glân yn defnyddio'r suddiau a adawyd yn y sosban o'r coginio.

Yn gwneud 8 gwasanaeth.