Rysáit Darn Pastwr Am Ddim Glwten

Cerdyn cerdyn neu bwthyn y bugeilwr? Yn ôl pundits bwyd Prydeinig, os ydych chi'n defnyddio cig oen i wneud y rysáit hwn, fe'i gelwir yn swyddogol fel cacen y bugail . Os ydych chi'n defnyddio cig eidion, yna fe'i gelwir yn bwthyn.

Pa bynnag gig rydych chi'n ei ychwanegu a beth bynnag yr ydych chi'n ei alw, mae'r rhediad hwn ar y gwreiddiol yn rhydd o glwten ac mae'r cerdyn saethog sy'n ganlyniad yn fwyd cysur llwyr ar noson oer y gaeaf.

Os na allwch chi ddod o hyd i saws Worcestershire am ddim glwten, hepgorer ef o'r rysáit gan fod rhai sawsiau Worcestershire yn cael eu gwneud gyda finegr braich sy'n cynnwys glwten.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Gwnewch y Llenwi

 1. Mochyn ffres nes bod yn ysgafn. Tynnwch a thorri. Rhowch o'r neilltu.
 2. Ychwanegwch gig daear, winwnsyn, seleri a moron i'r sosban gyda braster mochyn. Gwreswch dros wres canolig-uchel nes bod y cig wedi'i frown.
 3. Ychwanegwch madarch a phys wedi'u rhewi a'u coginio am tua 3 munud arall.
 4. Ychwanegwch blawd reis melys heb glwten fel trwchwr a'i droi'n gymysgedd.
 5. Cychwynnwch mewn past tomato, saws Worcestershire, glwten heb ei glwten, stoc cig eidion, teim, persli, a rhosmari dewisol. Coginiwch nes bod y gymysgedd yn drwchus ac mae'r holl lysiau'n dendr. Tynnwch o'r gwres a'i neilltuo.

Gwnewch y Topio Tatws Mashed

 1. Ffwrn gwres i 375 F.
 2. Llenwi sosban fawr tua hanner llawn gyda dŵr. Ychwanegwch 1 llwy de o halen a'i roi i ferwi.
 3. Peelwch chwarter a thatws. Ychwanegwch yn ofalus at ddŵr berw, lleihau gwres i ganolig, a mwydferwch nes bod y tatws yn dendr. Draenio'n llwyr.
 4. Defnyddiwch ricer neu tatws tatws. Ychwanegu menyn a llaeth a mash tan yn esmwyth.
 5. Cychwynnwch mewn caws cheddar wedi'i dorri a'i seddi wedi'u torri . Halen a phupur i flasu.
 6. Rhowch gymysgedd o wen a llysiau i mewn i ddysgl pobi 1 1/2-quart.
 7. Lledaenwch datws mwdryn dros ben y cig. Defnyddiwch sbatwla i esmwyth a ffor i wneud patrwm yn y tatws os hoffech chi.
 8. Pobwch mewn ffwrn gwresogi am tua 30 munud neu hyd nes bod y tatws yn frown euraid. Gweini'n boeth.

Nodyn: Osgoi croeshalogi glwten yn y gegin! Sicrhewch bob amser bod eich arwynebau gwaith, offer, pans, ac offer yn rhydd o glwten. Darllenwch labeli cynnyrch bob tro. Gall cynhyrchwyr newid ffurflenni cynnyrch heb rybudd. Pan nad oes gennych unrhyw amheuaeth, peidiwch â phrynu neu ddefnyddio cynnyrch cyn cysylltu â'r gwneuthurwr i wirio bod y cynnyrch yn rhydd o glwten.

Darn Pysgod Traddodiadol

Yn ôl yn y dydd, gwnaethpwyd ryseitiau pastai buchod gyda chigoedd sydd ar ôl fel cig oen, cig eidion, neu fadt. Ychwanegwyd llysiau ffres a pherlysiau ynghyd â ychydig o flawd a broth a thatws ffres ffres a chaws. Heddiw, mae sawl fersiwn.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 490
Cyfanswm Fat 25 g
Braster Dirlawn 12 g
Braster annirlawn 9 g
Cholesterol 101 mg
Sodiwm 432 mg
Carbohydradau 37 g
Fiber Dietegol 6 g
Protein 29 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)