Rysáit Enchiladas Mecsico 30-Cofnod hawdd

Dim ond 30 munud y bydd y rysáit hawdd i enquiladas Mecsico yn paratoi ar gyfer pryd o lenwi teulu. Gallant gael eu paratoi'n syml gyda dim ond caws, neu eu tyfu trwy ychwanegu ychydig o gig eidion neu gyw iâr i apelio at fwyta cig yn eich cartref.

Rhybudd: Gall y saws wneud pethau ychydig yn aflonydd, felly gwisgo ffedog!

Ar gyfer cyfarwyddiadau cam wrth gam, rydym yn argymell edrych ar ein tiwtorial llun ar sut i wneud enchiladas Mecsicanaidd .

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Ffwrn gwres i 400 gradd Fahrenheit.
  2. Arllwyswch olew i mewn i sosban o faint canolig a gwres nes ei fod yn boeth, ond nid yn sowling. Rydych chi am gynhesu'r tortillas yn yr olew, heb eu ffrio.
  3. Gan ddefnyddio clustiau, trowch bob tortilla, un ar y tro, i'r olew poeth nes ei fod yn gynhesu ac yn hyblyg. Tynnwch y tortilla o olew a'i ddraenio'n fyr ar dywel papur.
  4. Arllwyswch ddigon o saws ar waelod dysgl pobi gwydr 13x9-modfedd i'w gwmpasu. Arllwys gweddill y saws mewn powlen fawr. Rhowch tortilla cynnes i'r saws a'i roi ar waelod y dysgl pobi.
  1. Rhowch ychydig llai na 1/4 cwpan o gaws i lawr canol y tortilla. Os ydych chi'n ychwanegu cig, defnyddiwch ychydig llai o gaws. Plygwch hanner y tortilla dros y caws, yna'r hanner arall, fel bod y tortilla wedi'i rolio o gwmpas y caws. Ei droi drosodd felly mae hi'n sownd i lawr a bydd pwysau'r caws yn ei helpu i gadw'r lle.
  2. Ailadroddwch bob un o'r camau hynny ar gyfer pob un o'r tortillas gan wneud dwy haen o enchiladas yn y dysgl, os oes angen. Arllwyswch unrhyw saws sy'n weddill dros ben y enchiladas. Chwistrellwch y caws Cotija dros yr enchiladas.
  3. Gwisgwch am 20 i 30 munud neu hyd nes bod enchiladas yn boeth drwyddo draw ac mae caws wedi'i doddi.
  4. Gweinwch eich enchiladas gyda sbatwla, pedwar i blât.

Enchiladas Modern a Modern

Yn eu ffurf symlaf, mae enchiladas dilys yn syml yn cael eu tyfu mewn tortiau corn mewn saws chile ac yn cael eu bwyta gyda fforc. Efallai na fyddent yn llenwi ac efallai y byddant yn chwistrellu caws wedi'i gratio neu weithiau o hufen.

Wrth i'r enchiladas ddod yn boblogaidd ar draws yr Unol Daleithiau De-orllewinol, fe ddatblygwyd hwy yn ddysgl pob pobi wrth i'r peiriant hwnnw gael ei ddefnyddio'n fwy cyffredin yng Ngogledd America na De'r Gororau. Bellach mae Enchiladas yn gysylltiedig â'r clasurol caserole y gwyddom heddiw.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 1405
Cyfanswm Fat 100 g
Braster Dirlawn 27 g
Braster annirlawn 41 g
Cholesterol 175 mg
Sodiwm 1,489 mg
Carbohydradau 68 g
Fiber Dietegol 11 g
Protein 60 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)