Mynydd Julep Mintyll Gwarchodfa Woodford ar gyfer y Kentucky Derby

Gan fod y Kentucky Derby yn rholio o gwmpas bob blwyddyn, mae nifer o bobl newydd yn cymryd rhan yn y Mint Julep yn cael eu rhyddhau. Nid yw'n syndod oherwydd ei fod yn coctel llofnodi'r ras. Ymhlith yr holl ryseitiau hyn, mae'r rheiny o Warchodfa Woodford yn disgleirio.

Mae pob rysáit Mwyngloddio Julep Mint Woodford yn unigryw ac arloesol, a grëwyd gan rai o'r cymysgwyr gorau sy'n gweithio heddiw. Mae'r ryseitiau'n cynnwys un o un o fyrbons trawiadol y brand ac maent yn hwyl i'w archwilio flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Rysáit y Mintyn Gwarchodfa Mint 2017 Woodford Reserve

Cyhoeddwyd Ebrill 10, 2017

Thema'r Mynydd Julep Mynydd Cronfa Wrth Gefn 2017 yn benderfynol o Brydeinig. Pam mae hynny, pan fydd y Kentucky Derby yn ddigwyddiad all-Americanaidd? Mae'r ateb yn eithaf syml ac mae'n tynnu ar hanes sinematograffeg yn ogystal â rasio ceffylau.

Crëwyd y ddiod gan Lysgenhadon y DU Brand Wood Reserve, Tom Vernon. Wrth greu'r rysáit, roedd am dalu teyrnged i Epsom Derby 1872. Dyma'r ras ceffylau mwyaf Prydain a rhagflaenydd rasys ceffylau modern, gan gynnwys y Kentucky Derby.

Ychwanegu at y gydnabyddiaeth hon o ffotograffydd Eadweard Muybridge, a aned ym Mhrydain. Yn y 1870au, roedd ei ffotograffau yn dal anifeiliaid yn symud ac yn arloesol ar y pryd. Yn nodedig ymysg y rhain oedd "The Horse in Motion." Hwn oedd y dystiolaeth gyntaf bod pob pedwar claf o geffyl yn gadael y ddaear ar unwaith yn ystod galosg.

Nawr eich bod chi'n deall y cysylltiad, gadewch i ni edrych ar y ddiod hyfryd. Mae'r Mint Julep hwn yn wirioneddol unigryw ac mae'n cynnwys eiconau Prydeinig o'r byd diod: Cwpan Pimm, cordial blodau hŷn, a Earl Gray tea. Mae'n dod at ei gilydd fel unrhyw ddiod arall ac mae'n bleser llwyr.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Rhwbiwch y mint o gwmpas y gwydr julep, gan fynegi'r olewau hanfodol. Anwybyddwch y mintys.
  2. Ychwanegwch y cynhwysion sy'n weddill a'r brig gyda rhew wedi'i falu .
  3. Torrwch ddefnyddio llwy bar i ddosbarthu'r blas, yna brigwch â mwy o rew wedi'i falu.
  4. Addurnwch gyda bwndel o anadl a mintys babi. Chwistrellu gyda blodau corn glastadwy dihidradedig.

Nodyn Cynhwysion:

Y Cwpan $ 1,000 Mint Julep

Os ydych chi'n mynd i'r ras, mae Woodford Reserve yn bourbon swyddogol y Kentucky Derby ac mae'n cynnig y Cwpan Julep $ 1,000 Mint bob blwyddyn. Mae'r rhain yn llofnod cwpanau aur-aur ac wedi'u gwerthu mewn argraffiadau cyfyngedig er budd elusen elusennol y flwyddyn.

Mae'r cwpanau julep fel arfer yn mynd ar werth canol mis Ebrill trwy WoodfordReserveMintJulep.com. Maent yn tueddu i werthu'n gyflym a rhaid eu codi yn Churchill Downs ddydd y ras.

Ffaith Hwyl: Mae Gwarchodfa Woodford hefyd yn rhyddhau botel Kentucky Derby rhifyn cyfyngedig bob blwyddyn. Maent yn cael eu haddurno gyda graffeg gwych a bydd cefnogwyr rasio ceffylau yn dod o hyd i'r hwyliau hyn i'w casglu.

Rysáit Mêl-droed Mint y Warchodfa Mynydd 2016

Cyhoeddwyd Ebrill 28, 2016

Crëwyd y llofnod Mint Julep ar gyfer y 142eg o redeg y Kentucky Derby gan y cymysgwrlegwr NYC, Julie Renee Williams. Yr hyn sy'n helpu'r rysáit julep hwn i sefyll allan yw'r trychineb briwsog. Mae'n brosiect DIY hwyliog ac yn eithaf hawdd i'w wneud ac yn rhoi blas cnau bach i'r swmpod hwn.

I wneud y ddiod hon: Rhwbiwch mintys ffres o gwmpas cwpan julep.

Cyfunwch 2 ounces Gwarchodfa Woodford gyda 3/4 ounce surop pecan togeat tost * a rhew wedi'i falu tu mewn i'r cwpan. Ewch ati i gymysgu ac ychwanegu mwy o iâ wedi'i falu. Addurnwch gyda chriw bach o mintys ffres , cribau pecanog carameliedig , a fflamiau copr bwytadwy.

Nodyn: Nid y ffug copr bwyta yw'r peth hawsaf i'w ganfod. Mae ffrwythau aur ar gael yn rhwydd ac yn aml maent yn dod o hyd i adran addurno cacennau eich siop leol.

Prynwch Ffrwythau Aur Edible 24K yn Amazon.com

* Syrup Tostog Pecan Tywallt. Mae surop Orgeat yn melysydd blasus almon a ddefnyddiwn yn aml iawn mewn coctel. Mae'r gorchudd pecan cartref hwn yn debyg iawn ac yn defnyddio pecans tost yn hytrach na almonau. Gellir ei ychwanegu at amrywiaeth o ddiodydd y tu hwnt i'r swmpod hwn.

I wneud y surop: Tostiwch 2 gwpan o sganiau , yna eu cymysgu neu eu cuddio i ddarnau bach. Ychwanegwch 1 1/2 o gwpanau o ddŵr a'r pecans i sosban a mwynhewch gwres isel i greu llaeth cnau. Gwneud straen cain neu ddefnyddio bag llaeth cnau i gael gwared ar y darnau cnau. Yna ychwanegwch 1 1/2 cwpan siwgr.

Ddim eisiau DIY? Mae El Guapo Bitters yn creu Syrup Pecan Sbeislyd Criw a fyddai'n gwneud yn dda.

Prynwch Orgeat El Guapo Creole yn Amazon.com

Ryseit Julep Mint Kentucky Derby 2015

Cyhoeddwyd: Ebrill 28, 2015

Crëwyd y rysáit Mintio Julep 2015 gan gymysgydd pamela Wiznitzer. Mae'n ddigon gwahanol i'r gwreiddiol fod yn ddiddorol iawn. Mae'n cynnwys potelu Double Oaked y brand, sydd, fel y mae'r enw'n awgrymu, yn ddwywaith ddwywaith. Mae'r ail rownd yn defnyddio casgenni sy'n "cael eu tostio'n ddwfn cyn ysgubor ysgafn," gan adael y bourbon sydd eisoes yn wych yn blas dyfnach, derw poen.

I wneud y ddiod: Cyfunwch 2 ons Cronfa Woodford Reserve Double Oaked , 3/4 surfa siwgr palmwydd coconut *, a 2 sbri o fintys siocled mewn ysgogwr cocktail ac ysgwyd yn dda. Mewn gwydr julep, rhowch 3 sbrigiau o mintys ar y gwaelod a'r brig gyda rhew wedi'i falu, yna straenwch y diod drosto. Mewnosod gwellt llwy fetel a garni gyda sleisen oren neu lemwn candied yn ogystal â chwistrellu siwgr powdr.

* Syrw Siwgr Palm Cnau Coco: Defnyddiwch y rysáit safonol ar gyfer gwneud eich syrup syml eich hun, ond disodli siwgr gronnog gyda siwgr coconut neu palmwydd . Mae'r newid bach hwn yn creu melysydd sy'n atgoffa o syrup maple gyda nodiadau caramel blasus.