Rysáit Fry Steak Stak Pepper

Golygwyd gan Liv Wan

Gall y stêc pupur hwn wasanaethu hyd at 4 o bobl ac mae'r rysáit hwn ynghyd â llysiau'n darparu'r holl brotein sydd ei angen arnoch ynghyd â llawer o faethiad. Ysgrifennodd yr hen arbenigwr bwyd Tsieineaidd am arllwys grefi dros y reis ond os nad ydych chi'n ffan fawr o gludi, rhowch 1 neu 2 o domatos ffres wedi'u sleisio ar gyfer tomatos wedi'u stwio, eu hychwanegu at y sosban gyda saws soi a gwneud cymysgedd cyfw.

Ar gyfer y rysáit hwn, gallwch ddefnyddio unrhyw fath o pupur cloen lliw. Gallwch hefyd ddefnyddio syrin, rwp, ffiled neu unrhyw fath arall o steen rydych chi ei eisiau.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Gweithdrefnau:

 1. Rhedwch y stêc yn rhannol am 15-20 munud (bydd hyn yn ei gwneud hi'n haws i'w dorri). Torrwch y stêc yn stribedi tenau.
 2. Dilëwch y madarch gyda phethyn llaith a'i dorri'n sleisen i wneud 1 cwpan.
 3. Tynnwch y coesynnau a'r hadau oddi wrth y pupur cloen a'u torri'n stribedi tenau.
 4. Peidiwch a thorri'r nionyn a'r ewin garlleg.
 5. Dylech ddraenio cŵn y babi ac ewch mewn dŵr oer am 15-20 munud, yna rinsiwch o dan ddŵr oer. Os ydych chi'n defnyddio hufen babi newydd yna yna golchwch gyda dŵr oer a draeniwch.
 1. Cyfunwch y saws soi gyda'r broth cig eidion. Rhowch o'r neilltu.
 2. Cyfunwch y corn corn gyda'r dŵr a'i neilltuo.
 3. Cynhesu 2 lwy fwrdd o olew neu fargarîn yn sgilt fawr neu wely ffrio gyda gwres canolig. Brown y cig, troi drosodd unwaith.
 4. Trowch y gwres i lawr i ganolig. Gwthiwch y cig i'r ochr ac ychwanegu'r winwns a'r garlleg i'r padell ffrio.
 5. Ychwanegwch y madarch a'r corn babi. Coginiwch am 1 munud.
 6. Ychwanegwch y saws soi a'r broth cig eidion. Dechreuwch y siwgr. Dewch â berw, yna gostwng y gwres, gorchuddio a mwydwi nes bod y cig yn dendr (bydd hyn yn cymryd tua 25-30 munud).
 7. Ychwanegwch y pupurau a'r tomatos wedi'u stwio. Gorchuddiwch a choginiwch am 5-10 munud arall.
 8. Dewch â berwi a chreu cymysgedd y cornsharch a'r dŵr. Coginiwch, gan droi'n gyson am 4-5 munud nes bod y bwyd yn drwchus ac yn bwlio. Blaswch ac ychwanegu halen a phupur os dymunir. Gweini dros reis wedi'i goginio.

Dadansoddiad Maeth (wedi'i seilio ar 4 cyfarpar, gan ddefnyddio 1¼ pounds stêc sirloin a chawl eidion isel sodiwm):

Mae pob gwasanaeth yn cynnwys: Calorïau 457, 22g Carbohydradau, 34g o brotein, 25 g Cyfanswm Fat, 92g Braster Satruated, 11g Fat Monounsaturadedig, 3 g Braster annirlawn, 89mg Cholesterol, 2g Fiber, 851mg Sodiwm, 830mg Potasiwm, 67mg Fitamin C.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 575
Cyfanswm Fat 15 g
Braster Dirlawn 4 g
Braster annirlawn 7 g
Cholesterol 48 mg
Sodiwm 1,801 mg
Carbohydradau 80 g
Fiber Dietegol 6 g
Protein 30 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)