Rysáit Gwisgo Salad Sesame Siapan

Dyma rysáit wych am wisgo salad saws saws wedi'i blasu gydag olew sesame nad yw'n defnyddio mayonnaise. Mae gwisgo salad Sesame yn boblogaidd iawn yn Japan ac fe'i gelwir weithiau'n gwisgo goma. Mae Goma yn golygu sesame mewn Siapaneaidd, ac mae gan hadau sesame blas cnau, ychydig yn flasus. Mae hadau sesameidd gwyn heb ei drin yn Shoma goma, mae goma muki yn cael ei hadau gwyn gwyn ac mae kuro goma yn hadau sesame du. Goma abura yw olew hadau sesame. Mae'r pedwar cynnyrch ar gael mewn marchnadoedd Asiaidd. Mae'r rysáit hon yn galw am shiro goma a goma abura.

Yn hanesyddol, hadau sesame yw'r sesiynau tymhorol cyntaf, sy'n dyddio yn ôl i 3000 CC Assyria. Mae'n tyfu'n eang yn India ac ar draws y Dwyrain.

Mae'n well gan lawer y ryseitiau goma yn seiliedig ar y ganolfan er bod ganddynt fwy o galorïau na'r ffres hwn o saws soi. Mae llai o galorïau heb fis, gan ei gwneud yn ddewis iachach. Mae blas y finegr yn y dresin hon yn fwy amlwg a gallai fod yn ormodol i lawer. Os yw'n well gennych chi wisgo mwy hufen, melys, ychwanegu 2 lwy fwrdd o mayonnaise Siapan neu o ansawdd uchel. Os hoffech chi hi'n fwy egnïol ond nad ydych am y mis, rhowch y cymysgedd mewn cymysgydd am 15-30 eiliad.

Mae gwisgo sesame , wrth gwrs, yn mynd yn dda iawn â salad gwyrdd, ond mae hefyd yn wych ar gig eidion neu borc wedi'i sleisio'n denau, wedi'i addurno â chiwcymbr. Efallai y byddwch hefyd yn hoffi hyn yn gwisgo llysiau wedi'u stemio neu ar nwdls oer.

Mae'r rysáit hon yn galw am dostio a malu eich hadau sesame eich hun ar gyfer y blas sesame uchafswm. Fodd bynnag, gallwch chi hefyd ddefnyddio hadau sesame daear. Wrth i chi arbrofi, efallai y byddwch hefyd yn ystyried ychwanegu:

Fe welwch lawer o ddisginiadau sesame potel mewn archfarchnadoedd Siapan, ond mae'n hawdd iawn ei wneud gartref. Gallwch gadw'r dresin yn yr oergell am hyd at 2-3 wythnos.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Rhowch hadau sesame mewn padell ffrio a'u tostio ar wres isel. Pan fydd 2-3 o hadau sesame'n dechrau clymu, tynnwch o'r gwres.
  2. Mellwch yr hadau sesame tost gyda modur a phlât nes bod yn llyfn.
  3. Cymysgwch finegr reis, saws soi, a siwgr mewn powlen fach.
  4. Cyfuno'r holl gynhwysion mewn powlen a chwistrellu popeth gyda'i gilydd. Cwchwch ar ben salad syml o letys burg iâ gyda tomatos, wyau wedi'u berwi, wakame, ac ŷd.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 118
Cyfanswm Fat 9 g
Braster Dirlawn 1 g
Braster annirlawn 3 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 475 mg
Carbohydradau 8 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 3 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)