Rysáit Halibut Macadamia-Crusted

Dywedwch cnau macadamia a chredwch fod Hawaii, rydych chi'n meddwl melys, chi'n meddwl cwcis. Ond mae cnau macadamia daear yn gwneud cotio gwych a diddorol ar gyfer ffiledau cludog ysgafn wedi'u pobi yn y ffwrn a'u gorffen â chilantro wedi'i dorri.

Gosodir pysgod gwyn, pysgod gwyn, trwchus arall, ar gyfer y halibut yn y rysáit hwn. Mae'r rysáit hwn i'w weld yn "USA Cookbook" gan Sheila Lukins.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cynhesu'r popty i 375 F.
 2. Rhoi'r saethu yn dipyn ar daflen pobi.
 3. Rhowch y blawd mewn powlen bas.
 4. Mewn powlen bas arall, guro'r wyau gyda'r pupur cayenne.
 5. Rhowch y cnau macadamia wedi'i dorri mewn trydydd bowlen bas.
 6. Torrwch y ffiledau halibut yn y blawd, gan ysgwyd unrhyw gormodedd.
 7. Tyrdwch nhw yn y gymysgedd wyau ac wedyn eu carthu yn y cnau daear, gan eu cwmpasu'n llwyr.
 8. Rhowch y ffiledi ar y daflen pobi wedi'i baratoi.
 1. Cwchwch bob ffiled gyda 1 llwy fwrdd o'r menyn wedi'i doddi.
 2. Gwisgwch yng nghanol y ffwrn nes ei wneud, 10 i 15 munud. (Prawf ymyl un o'r ffiledi ar gyfer rhoddion trwy ei brofi'n ofalus gyda chogon fforc; os yw'r cnawd yn troi'n hawdd, fe'i gwneir.)
 3. Garnish gyda cilantro ffres.

Ffeithiau Am Halibut

Mae Halibut yn y teulu fflydwr, ac fe'i cyfeirir ato fel pysgod hippo, nid yn unig oherwydd ei enw gwyddonol (Hippoglossus stenolepis) ond hefyd oherwydd ei faint chwmpasu wrth aeddfedu.

Gall rhywfaint o ferch glaswellt y Môr Tawel dyfu i 400 punt. Mae gwrywod y Môr Tawel yn gyffredinol yn llai, tua 125 punt. Nid yw halibut benywaidd yn yr Iwerydd mor fawr o 100 i 150 punt yn gyffredinol - gyda dynion tua 50 i 100 bunnoedd. Still, dyna un pysgod mawr. Dim ond tiwna, pysgod cleddyf, a rhai siarcod yn fwy. Maent yn byw i fod tua 40 mlwydd oed ar gyfartaledd ac maent yn dod o hyd yn yr Iwerydd a'r Môr Tawel ac yn enwedig yn y dyfroedd sy'n amgylchynu Alaska.

Fel pob bwyd môr, mae halibut yn dda i chi. Peidiwch â chyfrif unrhyw frith neu ffrio, mae gan ffeil hanner punt 379 o galorïau a 28 gram o fraster, gan gynnwys 4.9 gram dirlawn. Mae'n cynnwys 0 gram gram. Mae Halibut yn ffynhonnell wych o potasiwm a fitaminau D, B6, a B12.

Maeth Cnau Macadamia

Yn y rysáit hwn, mae cnau macadamia yn ychwanegu blas, diddordeb a chalorïau. Mae un un yn cynnwys criw-204. Mae ganddo hefyd 21 gram o fraster, y mae 3.4 gram ohono yn dirlawn. Mae'r cnau hefyd yn ychwanegu bron i 4 gram o garbohydradau i'ch rhif dyddiol. Ond y newyddion da yw bod bron i 2.5 gram o hynny yn cnau ffibr a macadamia hefyd yn ffynhonnell dda o magnesiwm.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 799
Cyfanswm Fat 61 g
Braster Dirlawn 13 g
Braster annirlawn 19 g
Cholesterol 325 mg
Sodiwm 536 mg
Carbohydradau 24 g
Fiber Dietegol 4 g
Protein 43 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)