Rysáit Salad Ffrwythau Haws Thai

Mae'r rysáit salad ffrwythau Thai hardd hwn yn flas o baradwys. Mae ffrwythau trofannol yn cael eu taflu gyda'i gilydd mewn gwisgo salad ffrwythau cnau cnau melys melys sy'n gwella ond byth yn gwaethygu blas rhyfeddol y ffrwythau. Gallwch hefyd ei wneud gyda chyfuniad o ffrwythau trofannol a lleol.

Dewiswch eich cyfuniad o ffrwythau eich hun ar gyfer y salad ffrwythau hawdd, ffres hwn. Os ydych chi'n ei wneud i blaid, ystyriwch weini eich salad ffrwythau mewn cwch pinafal ar gyfer cyflwyniad gwych a fydd â'r gwesteion eraill yn envious. Mae rhai ffrwythau trofannol, fel ffrwythau seren, yn ychwanegu punch gweledol ychwanegol.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Stirio'r cynhwysion Gwisgo (llaeth cnau coco, sudd calch, siwgr) gyda'i gilydd mewn cwpan nes bod siwgr yn diddymu.
  2. Rhowch yr holl ffrwythau ffres mewn powlen gymysgu. Arllwyswch y gwisgo dros y ffrwythau a throwch yn dda i gymysgu.
  3. Arllwyswch neu gopiwch y salad ffrwythau i mewn i fowlen sy'n gwasanaethu, neu i mewn i binafal wedi'i cherfio. Am gyfarwyddiadau, gweler: sut i wneud cwch pinafal .
  4. Addurnwch ychydig cyn ei weini gyda sleisen ffrwythau seren.
  5. Golchwch os nad ydych chi'n gwasanaethu ar unwaith.

Tip Ffrwythau Seren:

Er mwyn cadw'r berllan rhag mynd yn frown ar ôl slicing, dim ond gyda sudd leim neu lemwn ffres ydyw.

Cynghorion Paratoi Ffrwythau Trofannol

Ydych chi erioed wedi pori'r cynnyrch mewn marchnad Asiaidd neu ryngwladol ac yn awyddus i roi cynnig ar rai o'r ffrwythau trofannol egsotig? Efallai eich bod wedi'ch dychryn oherwydd nad oeddech chi'n gwybod sut i'w paratoi. Nid oeddech chi eisiau cael eich dal i geisio bwyta'r croen anhyblyg neu fwydo ffrwythau oherwydd nad oeddech chi'n gwybod sut i guddio a'i hadu. O ganlyniad, fe wnaethoch chi dalu'n ychwanegol am ffrwythau a gafodd eu torri ymlaen llaw a allai fod heb fod ar ei uchafbwynt. Am gyngor a chyfarwyddiadau ar sut i baratoi mwy o ffrwythau trofannol, gweler: