Rysáit Hotpot Hawdd Lancashire

Mae gan yr Iwerddon eu stew , mae gan y Cymry cawl ac yn Swydd Gaerhirfryn, mae ganddyn nhw poen poeth. Mae'n debyg mai Hotpot Swydd Gaerhirfryn yw'r pryd mwyaf enwog i ddod o sir Swydd Gaerhirfryn ac, fel y gwelwch yn y rysáit hwn, mae'n syml ac yn syml iawn ei wneud.

Rysáit hir wedi'i goginio'n araf yw Hotpot, ond yn wahanol i lawer o stiwiau, mae'n dal yn eithaf ysgafn ac yn addas i'w fwyta yn ystod y flwyddyn (ac eithrio ar ddiwrnod gwyllt yr haf). Popiwch ef yn y ffwrn, gadewch am ychydig oriau ac mae gennych ddysgl swper wych yn barod ac yn aros i chi. Mae'n blasu hyd yn oed yn well y diwrnod canlynol pan fydd y blasau wedi cael amser i'w ddatblygu.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cynhesu'r popty i 400 F / 200 C.
 2. Mewn padell ffrio fawr, toddiwch y dripiau neu'r llall a'u gwres tan boeth ond nid ysmygu. Rhowch y cywion ar y ddwy ochr yn gyflym, eu tynnu o'r braster, a'u draenio ar dywelion papur.
 3. Ychwanegwch y winwns wedi'i sleisio i'r braster poeth a choginiwch yn gyflym, gan droi'n gyson, nes ei feddalu ond nid yn frown. Tynnwch o'r braster a'i ddraenio ar dywelion papur.
 4. Mewn caserol mawr, mae ceserol wedi'i ffugio'n toddi hanner y menyn, yna gorchuddiwch y gwaelod gyda hanner y tatws wedi'u sleisio, hanner y winwns, a'r tymor gyda halen a phupur.
 1. Llusgwch y cywion ar ben y nionyn (peidiwch â phoeni os yw'r esgyrn yn clymu i fyny, mae hyn yn draddodiadol mewn pris poeth yn Swydd Gaerhirfryn). Llusgwch yr arennau wedi'u sleisio dewisol dros y cywion, ychwanegwch y sleisen moron, gorchuddiwch y winwnsyn sy'n weddill, a'r tymor gyda halen a phupur.
 2. Arllwyswch ddigon o stoc i ddod dwy ran o dair i fyny'r pryd caserol. Peidiwch â phoeni os oes gennych chi stoc dros ben, gallwch ei ddefnyddio bob amser i ychwanegu atoch wrth goginio. Ychwanegu saws Swydd Gaerwrangon.
 3. Gorchuddiwch â gweddill y tatws, gan eu gorgyffwrdd i sicrhau bod yr wyneb cyfan wedi'i orchuddio'n llwyr. Brwsiwch y tatws gyda'r menyn sy'n toddi a gwasgaru gyda halen a phupur.
 4. Gorchuddiwch y pot gyda chaead yn dynn ac yn coginio yn y ffwrn am 30 munud.
 5. Ar ôl 30 munud, cwtogwch y gwres i 350 F / 180 C a choginiwch am 1 1/2 awr arall. Edrychwch o bryd i'w gilydd i sicrhau nad yw'r caserol yn sychu. Os felly, cyfunwch â stoc neu ddŵr yn ôl yr angen.
 6. Tynnwch y clawr o'r caserol a'i goginio nes bod y tatws ar yr wyneb yn frown. Tynnwch o'r ffwrn a gadewch i chi orffwys tua 10 munud.
 7. Gweini ar blatiau poeth gyda llysiau ffres, tymhorol.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 1923
Cyfanswm Fat 122 g
Braster Dirlawn 55 g
Braster annirlawn 48 g
Cholesterol 559 mg
Sodiwm 1,012 mg
Carbohydradau 51 g
Fiber Dietegol 6 g
Protein 149 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)